arrow_drop_up arrow_drop_down

Paul van Tiel

Het is wat het is. Daar moet je het mee doen!


Paul van Tiel

Wie ben je?

Paul van Tiel, ik werk sedert 2004 bij de voorloper van RONT, TNO Management Consultants. Ik heb daarvoor vele jaren als jurist ,manager en projectmanager gewerkt en ben op enig moment gegrepen door het ‘kwaliteitsvirus.‘ Ik heb de mogelijkheid om organisaties te gaan begeleiden op het gebied van kwaliteitsverbetering met graagte aangepakt en doe dat nog steeds met heel veel passie en plezier.

Wat doe je bij RONT?

Ik heb me in de afgelopen jaren beziggehouden met allerlei onderwerpen die samenhangen met het beter laten functioneren van organisaties. Dit door gebruikmaking van instrumenten als Lean management, de A3 methodiek, klachtenmanagement, de TVB methodiek en ISO certificering.

De laatste jaren is daar Regie Op Locatie bij gekomen, een manier van kijken en werken die organisaties helpt weer terug te komen bij de bedoeling: de reden waarom ze zijn opgericht en waarom mensen komen om van hun diensten gebruik te maken. Ik leer mensen leren en coach hen daarbij, zodanig dat ze met steeds meer zelfvertrouwen vorm geven aan de verandering die ze tot stand willen brengen. Mijn stijl daarbij is rustig, altijd dragend en vanuit een positief kritische interesse.

Wat heb je gedaan of geschreven?

Ik heb als Lean Blackbelt– onder meer- meegewerkt aan de lean transformatie bij Cordaan door een groot aantal Greenbelts op te leiden; ik heb met behulp van de TVB methodiek geholpen bij de inrichting van de Informatievoorzieningseenheden van de gemeente Amsterdam; Ik heb onder meer de gemeente Zaanstad en de zorgverlener Trajectum geholpen bij de implementatie van de A3 jaarplansystematiek; ik rol momenteel Regie op Locatie uit bij en met Koraalgroep en heb een pilot begeleid om Regie op Locatie ook in het middelbaar beroeps onderwijs toe te passen, bij het ID College in Zuid Holland, nu Rijnland College geheten. Daarnaast ben ik mede-auteur van het boek Lean van Hype naar verbetercultuur

Contact

Mr. P.L.J. (Paul) van Tiel
Senior Consultant / Black Belt

+ 31 (0) 6 515 918 97

tiel@rontmc.nl

LinkedIn

Specialisaties

A3 methodiek

Maak een jaarplan op een A3 ! Geef richting op een consistente en samen-hangende wijze die medewerkers committeert 

TVB

Zorg voor een heldere verdeling van Taken, Verantwoordelijkheden ene bevoedheden in uw organisatie

Regie Op Locatie

Leer medewerkers , verwanten en clienten meer eigen regie te voeren over hun werk en het leven van de cliënten

Lean management

Creëer waarde voor uw klant en zorg voor continue verbetering van uw processen door toepassing van Lean werken