Teams in beweging

ambitie

Wat is uw opgave?

Invoering van de Omgevingswet, verbetering van dienstverlening, komen tot integrale aanpak van ondermijning, ... Verandering is een gegeven. Voortdurend dienen zich nieuwe opgaven aan. Intern gestuurd door nieuwe ambities, extern gedreven door burgers met andere, hoge verwachtingen of in gang gezet door de rijksoverheid met nieuwe normen en wetgeving. 

Als manager, projectleider of beleidsfunctionaris wordt van u verwacht de ambitie waar te maken en te zorgen dat de opgave wordt gerealiseerd. Een mooie uitdaging! RONT helpt u met een brede bedrijfskundige blik om de veranderopgave hanteerbaar te maken, hier een goed proces op te zetten en het beste in uw team naar boven te halen. Om zo de professionals zelf vorm te laten geven aan een nieuwe praktijk en hen tegelijk maximaal te faciliteren om dit waar te kunnen maken.

Beweging

Investeren in beweging

Om een grote, complexe opgave aan te kunnen is het cruciaal dat heel de organisatie mee doet. Dat  vakspecialisten en medewerkers die in de dagelijkse praktijk het heft in handen nemen om vorm te geven aan de nieuwe praktijk. Als beweging ontstaat versterkt deze zichzelf en wordt met steeds meer energie en creativiteit gewerkt aan vernieuwing.  

Verandering gaat het makkelijkst door bestaande kracht van het team te versterken. Tegelijk gaat verandering slechts zo soepel als de grootste belemmering van dit moment toelaat. In het aanboren van de aanwezige kracht en het aanpakken van belemmeringen hebt u als (project)manager een bepalende rol. RONT helpt u de beweging op gang te brengen. Door samen te kijken wat een eerste zinvolle stap is in de richting van het einddoel. Op basis van waar het team nu staat. Daarbij kijken we naar:


 • De bedoeling van het werk
 • Omgang met resultaten
 • Lerend vermogen
 • Balans in de groep
 • Individuele kwaliteit
 • Professionele ruimte
 • Werking van kaders
 • Processen
 • Data, informatie & ICT
 • Externe samenwerking

Ons ondersteuningsaanbod

 • Optreden als sparringpartner voor managers, projectleiders en beleidsfunctionarissen die een opgave hebben te realiseren met hun team(s)
 • Hanteerbaar maken van de opgave, door een realistisch en overzichtelijk plan te maken
 • Visualiseren van de kern van de veranderopgave, zodat deze makkelijk deelbaar is
 • Begeleiding van teamsessies gericht op het helder krijgen van de bedoeling van het werk, het bevorderen van de balans in het team, het verzamelen van ideeën over processen, etc.
 • Incompany training 'Creëer beweging in je team' voor managers en projectleiders

Pieter Guis

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op