Disclaimer

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in het e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van RONT Management Consultants niet toegestaan. RONT Management Consultants staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. RONT Management Consultants kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien het e-mailbericht niet aan jou is gericht, verzoeken wij je vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopie├źn te verwijderen en te vernietigen.

RONT Management Consultants hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden je op verzoek kosteloos toegezonden.

Website disclaimer

'Alhoewel RONT Management Consultants ernaar streeft dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, is zij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites. RONT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website.

In geen enkel geval is RONT aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is RONT niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

RONT kan de informatie op deze website herzien zonder aankondiging.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing, partijen onderwerpen zich aan de exclusieve geschillenbeslechting door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage, Nederland.'