Ontwikkelaar en invoeringsexpert van de A3 methodiek

Een A3 plan biedt meer sturing, met minder papier. De A3 methodiek is ook dé werkwijze voor meer inspirerende managementgesprekken.

Samenhangende plannen op één A3-tje!

Hoe maak je plannen dynamisch en betekenisvol? Hoe breng je focus aan in de sturing in je organisatie en vooral: hoe voer je een zinvolle dialoog over het verloop van acties en resultaten? A3 plannen zijn dynamisch en volgen de besluitvorming in de organisatie. Wij zijn dé implementeerder van de A3 methodiek. Bekijk hieronder ons ondersteuningsaanbod.

De kernbegrippen van de A3 methodiek zijn focus, consistente uitwerking en samenhang, feedback en commitment. Het zijn de kenmerken van succesvolle organisatie en in de drie onderdelen van de A3 methodiek (A3 plan, A3 gesprek en A3 digitaal) worden deze kenmerken versterkt en ondersteund.

Wat biedt de A3 methodiek?

 • Resultaatgerichte plannen op één A3
 • Plannen die kunnen rekenen op draagvlak
 • A3 plannen met grote onderlinge samenhang
 • Waarderende dialoog over de plannen, gestoeld op actuele informatie over de voortgang en de resultaten
 • Focus op verbeteren, versterken en vernieuwen
 • Een logische koppeling met de P&C cyclus en de HR cyclus
 • Heldere kaders, die ruimte geven aan grote eigen verantwoordelijkheden (zelfsturing, zelforganisatie)

Ons ondersteuningsaanbod

 • Expertise en ondersteuning bij de implementatie
 • Opleidingen voor managers en ondersteuners, train-the-trainer voor interne A3 adviseurs (A3 ambassadeurs)
 • Workshops voor effectieve A3 gesprekken en inrichting en gebruik van A3 digitaal

Expertise en ondersteuning bij de implementatie

We werken praktisch en resultaatgericht. We brengen onze expertise in om samen met u in interactieve A3 sessies plannen te ontwikkelen op organisatieniveau, bij afdelingen en bij teams. Gelijktijdig leiden we graag A3 ambassadeurs op, die de kennis en vaardigheid ontwikkelen om de A3 methodiek te borgen en verder te dragen.

Desgewenst verzorgen wij workshops om de A3 gesprekken op een herkenbare wijze in te voeren en A3 digitaal in te richten en toe te passen.

Wij hebben in honderden organisaties mogen werken met de A3 methodiek en gebruiken die ervaring om u op maat te adviseren en te begeleiden.

Opleidingen en workshops

 • A3 basistraining: voor managers, controllers, beleidsmedewerkers. De A3 methodiek wordt in een interactieve dag uitgelegd. Op basis van praktijkvoorbeelden worden implementatie-strategieën besproken.
 • Opleiding A3 ambassadeur: gericht op het overdragen van kennis en vaardigheden op een (kleine) groep interne A3 experts, die het gebruik stimuleren en ondersteunen.
 • A3 masterclass. Leg uw A3 plan voor aan een A3 expert en bespreek mogelijke verbeteringen van het plan zelf en de toepassing ervan in de organisatie.
 • Workshops op maat. We overleggen graag welke workshops effectief en noodzakelijk zijn: voor het inrichten van de A3 gesprekken, het gebruiken van A3 digitaal, het inrichten van de verantwoording met zinvolle prestatie-indicatoren (Rijker Verantwoorden)
 • A3 kennissessie. In een (gratis) kennissessie van ongeveer 2 uur leggen wij graag de A3 methodiek uit en sparren we over de mogelijke toepassing in uw organisatie.

Walter van den Nieuwenhuizen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op