Buitenspiegel - 9 reflectievragen voor leren van casuïstiek

De buitenspiegel is een instrument om samen met klanten en partners te kijken naar het functioneren van de organisatie. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Doet u wat er gedaan moet worden? Stuurt u op de goede dingen en organiseert u slim, slank en wendbaar?

.

Waarom ontwikkelden wij de methode buitenspiegel?

Samenwerken is een leerproces. Het is samen aan de slag gaan. Vertrouwen dat de gekozen interventies tot een kansrijke weg leiden. Midden in de hectiek van dat proces is het soms goed om even stil te staan.

Met de methode buitenspiegel kunt u samen met cliënten, collega's en ketenpartners een concrete casus evalueren. De evaluatie geeft inzicht in de samenwerking en biedt kans om lessen te trekken.

Met een reeks van dergelijke evaluaties raden we ook actieonderzoeken aan. Met actieonderzoek helpen we organisaties om vanuit de ervaringen van de praktijk te zien hoe de organisatie zich zou moeten ontwikkelen. Welke maatregelen dragen er echt aan bij dat de organisatie het werkproces ondersteunt?  

Waar kijkt u naar met de buitenspiegel?

Present

Bent u AANWEZIG, met voldoende capaciteit, AANDACHT voor de vraag en ANTWOORD op de problematiek?

Professioneel

Hoe past de samenwerking bij ieders BEVOEGDHEDEN en BEKWAAMHEDEN? En bent u als team BETROUWBAAR in de uitvoering?

Integraal

Werkt u vanuit een GRONDIGE verkenning, vanuit GEDEELDE informatie en vanuit een GEZAMENLIJKE aanpak?

Enkele ervaringen

We ontwikkelden de methode Buitenspiegel samen met de Nationale Politie. Zij zijn de eerste gebruikers. De methode wordt in steeds meer politie eenheden gebruikt.
Nationale Politie
Bij de Directie Veiligheid in de gemeente Rotterdam gebruikten we de methode buitenspiegel voor een actieonderzoek om samenwerking binnen de gebiedsteams (filialen) en met ketenpartners te evalueren en versterken
Gemeente Rotterdam
Bij het veiligheidshuis Fryslan gebruikten we de buitenspiegel voor de nabespreking van taaie casus met samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners.
Veiligheidshuis Fryslan

Joost Vos

Joost Vos