Aanjager en partner Rijker Verantwoorden

Hoe geef je geloofwaardig antwoord op de vraag of je goed hebt gewerkt?

Vanuit RONT zijn we mede aanjager en partner in de beweging van organisaties die zoeken naar rijkere verantwoording. We doen dat door actief kennis te delen met andere voortrekkers van de beweging en door in de praktijk te werken aan Rijker Verantwoorden via ons ondersteuningsaanbod.

Are you hitting the target, but missing the point?

Hoe leg jij verantwoording af aan het publiek, collega's, partners, bestuur of financiers? Doe je dat vooral met cijfers? Of weet je daarbij een rijker beeld van het werk neer te zetten?
Is de verantwoording leuk? Brengt het mensen in beweging? Helpt het bij het leerproces? En jaagt het de organisatie aan om samen met burgers / cliënten partners en anderen in het netwerk te werken aan de bedoeling?

Hoe mooi zou het zijn als verantwoording helpt om echt te laten zien waarmee je bezig bent, vanuit welke waarden je werkt, hoe je de zaken aanpakt en welke resultaten en effecten eruit voortkomen? En dat je daarover het goede gesprek kunt voeren?

RIJKER VERANTWOORDEN: MINDER CIJFERS, MEER DIALOOG.

Wat biedt Rijker Verantwoorden?

 • Met minder cijfermatige verantwoording een geloofwaardig antwoord geven op de vraag of er goed gewerkt is.
 • Vertrouwen bouwen en mensen mobiliseren om mee te doen.
 • Bewustzijn van de kwaliteit van je eigen werk. Steeds vanuit de vraag: "Wat heb ik gedaan, waarom, werkt het?"
 • Met verantwoording recht doen aan de veelheid aan doelen en waarden in het publieke domein.
 • Met verantwoording innovatieve praktijken stimuleren in plaats van remmen.
 • Direct voelbaar maken voor politiek en bestuur, collega's, publiek en partners wat de waarde van het werk is.
 • Zo gaat de kramp uit de verticale verantwoording. 

Ons ondersteuningsaanbod

Wat wij bieden

 • Lezingen
 • Workshops
 • Implementatietrajecten
 • Train-de-trainer programma’s
 • Actieonderzoek (actief meedenken & meedoen, praktijkinzichten ontwikkelen en delen, ideeën uittesten, gevraagd en ongevraagd feedback, zonder daarbij de regie over het proces over te nemen).


Workshop Verantwoordingsbeeld

Het Verantwoordingsbeeld verbindt aanpak en verantwoording. Het biedt ruimte voor een theorie van verandering in combinatie met het overzicht van de instrumenten van het Rijker Verantwoorden. Een dynamisch plan van aanpak én een concreet overzicht van verantwoordingsinstrumenten.


Hoe komt het Verantwoordingsbeeld tot stand?

Voor één afdeling of project bestaat het adviestraject uit twee teamworkshops (een dagdeel per workshop). Tijdens de workshops geven we vorm aan de veranderaanpak en maken we de koppeling met het rijker verantwoorden.

Begeleiding van deze workshops helpt het team om de juiste vragen te stellen en niet te verzanden in de techniek. We zorgen voor een goede sfeer waarin er productief kan worden gewerkt. 

Workshop Verantwoordingsmix

De Verantwoordingsmix geeft overzicht over je verantwoording. Hoe wil je je verantwoorden, iedere dag en naar alle stakeholders? Welke instrumenten gebruik je daarbij? De Verantwoordingsmix is een levend plan. Het is beeldrijk en inspirerend.


Hoe komt de Verantwoordingsmix tot stand?

Voor één afdeling of project vindt er een workshop plaats van een dagdeel. 

 • Uitleg over verschillende manieren van sturen vanuit de theorie van vier hefbomen voor beheersing.
 • Uitleg over de manier waarop rijker verantwoorden daarmee is verbonden.
 • Brainstorm om te kijken naar bestaande en gewenste manieren van verantwoorden.
 • Reflectie op de praktijk. Wat valt op aan de manier waarop de Verantwoordingsmix is gevuld? 

Een praktische aanpak

Rijker Verantwoorden is ook gewoon een praktische aanpak. Met een paar eenvoudige modellen en instrumenten helpen we om de gewenste beweging inzichtelijk te maken en om passende vormen van verantwoording te kiezen.

Het is maatwerk

Een andere organisatie, omgeving of situatie betekent andere stakeholders, wat vraagt om andere verantwoording. Ieder traject vraagt om een specifieke aanpak. Graag gaan wij met u in gesprek om te bepalen welke aanpak het beste aansluit op uw situatie.

Meer informatie over Rijker Verantwoorden?

Onze publicaties

e-Book Rijker Verantwoorden

Onze eerste publicatie over dit onderwerp (2015). Een verkenning van de aanleiding voor rijker verantwoorden, voorbeelden van rijke praktijken en een eerste aanzet voor een beeld wat rijker verantwoorden kan betekenen.

Artikel Tijdschrift voor de Politie

'Rijker Verantwoorden bij de Politie: Wat is de bedoeling?'
In het Tijdschrift voor de Politie (2018) beschrijven Joost Vos en Jan Nap wat ze hebben geleerd over kansen voor Rijker Verantwoorden bij bij de Politie.

Joost Vos

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op

"Er is een zoektocht gaande naar nieuw, anders, rijker verantwoorden: verantwoorden zoals het bedoeld is."

Voor een gesprek over Rijker Verantwoorden en de manier waarop u mee kunt doen aan de beweging, sta ik van harte open.

Naar contactgegevens Joost Vos