Publicaties


Artikel uit InAudit Magazine

Meer focus met de A3 methodiek

InAudit gebruikt de A3 methodiek om meer focus aan te brengen in de organisatie. 

InAudit Magazine april 2023


Afscheidssymposium Arie Ouwens: 
het nieuwe kwaliteitsdenken

Drie actuele opgaven voor het nieuwe kwaliteitsdenken. 

Verslag  jan 2019

Een stap voorwaarts met

veiligheidsmanagement

Een nieuwe aanpak verplaatst de focus van leren van incidenten, naar leren van de dagelijkse praktijk.

Sigma dec 2018

Waarderende procesanalyse 

met FRAM

Uitleg FRAM-methodiek aan de hand van casus antistollingsbeleid rond operaties

Kwaliteit in Zorg dec 2017

Lean van hype naar

verbetercultuur

Een verbetercultuur ontstaat pas na een Lean transformatie. Die kan op meerdere manieren starten

Vakmedianet apr 2017

Voorkoming escalatie

Grip op sociale veiligheid

Toepassing van de TVB methodiek: De 50 belangrijkste beslissingen op het gebied van sociale veiligheid

Eigen uitgave dec 2016

Taken, Verantwoordelijkheden
en Bevoegdheden

In dit E-Book wordt de TVB methodiek op een heldere wijze uiteen gezet

Eigen uitgave dec 2016

Leiderschap leer je niet uit 

een boekje

Reflectie naar aanleiding van een groot leiderschapstraject van TNO management Consultants bij de dienst gevangeniswezen  Vakblad Personeelsbeleid jul 2015

Het wijkteam als werkplaats

Terwijl de werkplaats open is wordt er verbouwd: de transformatie van het sociale domein. Hoe pak je dat in de praktijk aan?Eigen uitgave apr 2016

De Buitenspiegel

Kijk eens samen met klanten en partners naar het functioneren van uw organisatie. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Doet u wat er gedaan moet worden? Stuurt u op de goede dingen en organiseert u slim, slank en wendbaar?


Dilemma's van een wijkcoach


Op basis van het onderzoek naar dilemma’s van een wijkcoach heeft RONT Management Consultants de opleiding "Presentie in het sociale domein” ontwikkeld


Sozio feb 2016

A3 methodiek, introductie en 

werkboek

Boek is momenteel in herdruk


Vakmedianet apr 2016

Rijker verantwoorden


“Dat cijfermatige doelen en cijfermatige verantwoording armoedig en zelfs ‘ondermijnend’ kunnen zijn, is geen nieuws. Maar wat is een geloofwaardig antwoord op de vraag of we goed bezig zijn?"

Eigen uitgave okt 2015

Lean auditen

Lean Auditen combineert principes vanuit de Lean managementfilosofie met intern auditen en draagt daarmee bij aan een cultuur waarin continu aan verbetering wordt gewerkt

Eigen uitgave jul 2015

Doen wat er gedaan moet

 worden

Een aanpak voor praktijkgedreven kwaliteit. Een benadering bij uitstek voor de taaie situaties waarin van professionals wordt gevraagd om maatwerk te leveren


Sigma apr 2015

Lean auditen


Audits worden te vaak ingezet als instrument om te controleren en te beheersen, terwijl we het eigenlijk willen inzetten als instrument voor leren en verbeteren. Een nieuwe, verfrissende manier van auditen is Lean auditen.
Sigma feb 2015

Leiderschap in de publieke 

sector

Succesvol veranderen begint met effectief leiderschap, inclusief consistent voorbeeldgedrag. Dit  boek geeft handreikingen voor een systematische aanpak


Vakmedianet Nov 2014

Regie op locatie


Het initiatief van Regie Op Locatie (ROL) is ontstaan uit een ideaalbeeld over hoe zorg rondom cliënten en verwanten georganiseerd zou moeten zijn: dichtbij de cliënten en verwanten die zelf meebeslissen, in volwaardig partnerschap met de medewerkers die de zorg leveren


Vanboeijen 2014

Zo zijn onze manieren


De ondersteuning van mensen met een zeer complexe zorgvraag heeft voortdurend de aandacht van de gehandicaptensector. Op zeer complexe zorgvragen zijn geen gemakkelijke of eenduidige antwoorden mogelijk en er kan sprake zijn van handelingsverlegenheid. Daarom is sectorbrede aandacht nodig.
VGN dec 2012