Doelgericht organiseren in de Gezondheidszorg

Samen werken aan een goede kwaliteit van zorg 

Onze gezondheidszorg bruist van de initiatieven om te verbeteren en te vernieuwen. Niet alleen vanuit de wens de kosten in de zorg te beheersen. Vooral ook omdat iedereen goede gezondheidszorg wil leveren. RONT helpt organisaties in cure en care om keuzes te maken die bijdragen aan een goede kwaliteit van de zorg. Dat doen we door het ondersteunen van doelgericht organiseren met plannen die op één A3-tje kunnen worden weergegeven en die onderling goed op elkaar zijn afgestemd . We dragen bij aan het verbeteren van processen vanuit het perspectief van de professional. Niet op basis van dichtgeregelde protocollen maar op basis van het werk zoals dat op de vloer wordt uitgevoerd. We helpen om het leiderschap te richten op de bedoeling en zingeving en om resultaten zichtbaar te maken met minder cijfers en meer dialoog. Hiervoor gebruiken we   de A3 methodiek, FRAMWORKS, Leiderschap in doelgericht organiseren en Rijker Verantwoorden.

HKZ Patiëntveiligheid in het ziekenhuis

Voor een afdeling in een academisch ziekenhuis een veiligheidsmanagementsysteem opgezet en een levendige verbetercultuur

Regie op Locatie in de gehandicaptenzorg

Voor de drie VG stichtingen van Koraal de cultuuromslag 'van zorgen voor naar zorgen dat' begeleid met gebruikmaking van het gedachtegoed van Regie Op Locatie

A3 jaarplansystematiek voor een landelijke LVB organisatie 

 Humanitas DMH werkt nu landelijk volgens één gefocuste jaarplanmethodiek aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen 

Normenkader voor kwaliteit jeugdbescherming

In opdracht van de Ministeries V&J enVWS een betekenisvol en gedragen normenkader opgesteld in het kader van de transitie jeugd 

FRAMWORKS in een planningsproces

Voor een endoscopieafdeling in ee academisch ziekenhuis een waarderende procesanalyse uitgevoerd als opstap naar verbetering van het planningsproces

Onderzoek

een rijke ervaring met onderzoeken van verschillende aard Zoals te zien van in het overzicht (klik op de button)

Actualiteiten

Waarderende procesanalyse met FRAM

De FRAM methodiek ( Functional Resonance Analysis Model) is een methodiek die RONT Management Consultants onder de naam FRAMWORKS gebruikt om de wijze waarop het werk (een proces) zoals dat in de alledaagse praktijk van een organisatie wordt uitgevoerd, te analyseren.

Nikki Damen, auteur van het artikel, beschrijft de toepassing van de FRAM methodiek bij de analyse van de toepassing van het antistollingsbeleid rondom operaties bij een Australisch ziekenhuis in vergelijking met dat bij het LUMC.

Aan de hand van de beschrijving van het uitgevoerde project wordt de methodiek uitvoerig besproken, en worden ook de belangrijkste conclusies uit het onderzoek zelf weergegeven. 

 KIZ Congres - 2 november 2017 - Data-Kompas 

KIZ Congres - 2 november 2017 - Data-Kompas: van data naar informatie voor sturing op kwaliteit

Op 2 november organiseerde Vakmedianet het KIZ congres en waren erbij! Henk Doeleman heedft samen met Paula IJland en Robin Hoogervorst een workshop gegeven over Data Driven Decision Making voor meer grip op het maken van keuzes. Met de online tool Data-Kompas is het mogelijk om voorgenomen besluiten te laden met een sterke onderbouwing. Goed onderbouwde beslissingen zijn belangrijker dan ooit.

Data Driven Decision Making voor meer grip op het maken van keuzes. Met de online tool Data-Kompas is het mogelijk om voorgenomen besluiten te laden met een sterke onderbouwing. Goed onderbouwde beslissingen zijn belangrijker dan ooit. Het gebruik van open-data en eigen data en de analyse hiervan kunnen een goede basis vormen voor uw beslissingen. Data-gedreven beleid kan uw organisatie een grote voorsprong geven op anderen, maar vergt zowel technische als sociale veranderingen. Bijkomend probleem is dat dataanalyses snel complex kunnen worden en het lastig is om de juiste data te vinden.

Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Verbeter de kwaliteit binnen uw organisatie: op weg naar veilige zorg! 

  • Streef als adviseur kwaliteit en veiligheid naar continue verbetering
  • Leer op praktische wijze het kwaliteitsbeleid te implementeren in uw organisatie
  • Werk met methodieken om de veiligheidscultuur te vergroten binnen uw organisatie
  • Leer binnen 4 dagen om op eenvoudige wijze de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen

Uw docententeam:

Judieke van Dijk MSc, Organisatieadviseur en trainer bij RONT Management Consultants. Judieke is actief op het gebied van organisatieontwikkeling, procesbegeleiding, gebruik van kwaliteit-en sturingsmodellen en screeningsinstrumenten. Judieke is hoofddocent van deze opleiding.

Dr. Nikki Damen, Adviseur bij RONT Management Consultants. 

Nikki is gepromoveerd binnen de medische psychologie en werkte bij de onderzoeksgroep ‘Kwaliteit en Organisatie van de zorg’ van NIVEL. Bij RONT houdt zij zich bezig met advies, onderzoek en procesbegeleiding bij zorginstellingen.

HKZ-kwaliteitsdag 2017!

Op donderdag 2 november organiseerde HKZ weer een HKZ-kwaliteitsdag!

RONT Management Consultants verzorgde deze dag een workshop. De dag was bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen die ervaring hebben met het HKZ-Kwaliteitsdenken, maar op zoek zijn naar verdieping op verschillende thema’s.

Margreet Groen

Heeft u nog vragen, neem dan contact met mij op