Doelgericht organiseren in de Gezondheidszorg

Samen werken aan een goede kwaliteit van zorg 

35 jaar

ervaring met onderzoek en begeleiding voor organisaties in de zorg op het vlak van besturing van de organisatie en verbetering van kwaliteit 

minstens 150

kwaliteitstrajecten in de zorg uitgevoerd en begeleid, variërend van certificeringstrajecten tot inrichting van de kwaliteitsfunctie

meer dan 200

cursisten opgeleid tot vakbekwame kwaliteitsprofessionals

Onze gezondheidszorg bruist van de initiatieven om te verbeteren en te vernieuwen om een optimale staat van onze zorg te behalen en behouden. RONT helpt organisaties in cure en care om keuzes te maken die bijdragen aan een goede kwaliteit van de zorg. Dat doen we door het ondersteunen van doelgericht organiseren van de besturing van zorgorganisaties en netwerken, met overzichtelijke plannen die werken. We dragen bij aan het verbeteren van werkwijzen vanuit het perspectief van de cliënt en de professional. Niet op basis van protocollen maar op basis van het werk zoals dat in de rijke praktijk gebeurt. Ondersteund door leiderschap gericht op de bedoeling en zingeving. Met zichtbare resultaten door betekenisvolle cijfers en meer dialoog.  Wanneer dat helpt, maken we daarbij gebruik van onder meer de A3 methodiek, FRAMWORKS (Safety II) en  Rijker Verantwoorden.

Normenkader voor kwaliteit jeugdbescherming

In opdracht van de Ministeries V&J enVWS een betekenisvol en gedragen normenkader opgesteld in het kader van de transitie jeugd 

Safety II in een planningsproces

Voor een endoscopieafdeling in ee academisch ziekenhuis een waarderende procesanalyse uitgevoerd als opstap naar verbetering van het planningsproces

Rijker verantwoorden in het sociaal domein

Aan de hand van een verantwoordingsbeeld een rijkere manier van verantwoorden ontwikkeld voor een aantal samenwerkende gemeenten in het sociaal domein

Actualiteiten

Waarderende procesanalyse met FRAM

De FRAM methodiek ( Functional Resonance Analysis Model) is een methodiek die RONT Management Consultants onder de naam FRAMWORKS gebruikt om de wijze waarop het werk (een proces) zoals dat in de alledaagse praktijk van een organisatie wordt uitgevoerd, te analyseren.

Nikki Damen, auteur van het artikel, beschrijft de toepassing van de FRAM methodiek bij de analyse van de toepassing van het antistollingsbeleid rondom operaties bij een Australisch ziekenhuis in vergelijking met dat bij het LUMC.

Aan de hand van de beschrijving van het uitgevoerde project wordt de methodiek uitvoerig besproken, en worden ook de belangrijkste conclusies uit het onderzoek zelf weergegeven. 

Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Verbeter de kwaliteit binnen uw organisatie: op weg naar veilige zorg! 

  • Streef als adviseur kwaliteit en veiligheid naar continue verbetering
  • Leer op praktische wijze het kwaliteitsbeleid te implementeren in uw organisatie
  • Werk met methodieken om de veiligheidscultuur te vergroten binnen uw organisatie
  • Leer binnen 4 dagen om op eenvoudige wijze de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen

Margreet Groen is hoofddocent voor deze opleiding, georganiseerd in samenwerking met het SBO


Margreet Groen

Heeft u nog vragen, neem dan contact met mij op