Vernieuwend auditen

Auditen met oog voor mensen en dagelijkse praktijken. Meer rendement met vernieuwende auditvormen als Waarderend Auditen en Lean Auditen en Risk Based Auditen, worden interne audits weer inspirerend en dragen ze bij aan het realiseren van verbeteringen in uw organisaties.

Wat heeft mijn organisatie aan vernieuwend auditen?

Oog voor successen

Gebruik leerpunten uit de processen die al goed verlopen, blijf niet focussen op de punten die beter moeten.

Meer energie

Een audit hoeft niet langer een 'controle' te zijn van de medewerker. Laat medewerkers zelf een bijdrage leveren aan het kwaliteitssysteem.

Verbinding praktijk en kwaliteitssysteem

Vernieuwend auditen focust op hoe het proces optimaal kan verlopen in de praktijk en niet hoe het moet verlopen volgens de vastgelegde procedures

Betrokkenheid van medewerkers

Laat medewerkers vertellen over hun succesverhalen. Geef erkenning aan hun dagelijkse werk en leer samen van de positieve ervaringen

Oog voor vakmanschap

Wie dagelijks in een proces werkt kent de knelpunten en valkuilen. Professionals weten hoe dagelijkse kleine foutjes in het proces opgelost moeten worden. Gebruik deze kennis!

Continu vernieuwen

Inspireer je medewerkers om mee te denken over het kwaliteitssysteem en laat deze manier van denken een basis worden in hun dagelijks werk.

Audit vormen

Waarderend Auditen

Wij geloven dat het stellen van krachtige positieve vragen en het delen van succesverhalen door de gesprekspartner van de auditor  bijdraagt aan een succesvolle en leerzame audit. Het stellen van positieve vragen zet mensen in een constructieve houding om bij te willen dragen aan de kwaliteitsverbetering binnen je organisatie. Met de succesverhalen haal je immers het beste in je eigen mensen omhoog. 

De succesverhalen geven de sterke en vitale onderdelen weer en geven mensen positieve gevoelens. Met deze gevoelens kan de verbinding gelegd worden tussen het doel van de organisatie en de betrokkenheid van medewerkers. Zet de trots, innovatiekracht en eigenaarschap van de medewerkers in om je processen continu te verbeteren. 

Onze boodschap: Stel krachtige positieve vragen en laat het gesprek gaan over wat goed gaat. Laat het gesprek gaan over samenwerken en het tonen van eigen initiatief om de kwaliteitsverbetering binnen jouw organisatie goed te laten verlopen. 

Lean Auditen

Een interne audit wordt vaak als een 'moetje, een kruisverhoor of een controle' gezien. Vaak wordt de gesprekspartner achterdochtig omdat mogelijk niet de antwoorden gegeven worden die overeen komen met de processen op papier. Met Lean auditen wordt gevraagd naar de gewenste procesoptimalisatie van de gesprekspartner en wordt een aanzet gegeven om de gesprekspartner deze verbetering zelf bespreekbaar te maken. 

Door het positief betrekken van je gesprekspartner ontstaat bij hem of haar een bewustzijn dat het kwaliteitssysteem ook een onderdeel is van het werk. Door het gesprek te voeren op de beginselen van Lean auditen is het mogelijk om iedere medewerker het besef te geven dat zij belangrijke informatie en mogelijkheden hebben om er aan bij te dragen de kwaliteit van processen te verbeteren. 

Zo wordt het voortdurend vernieuwen, versterken en verbeteren van processen onderdeel van ieders werk. 

Onze publicaties

e-Book Waarderend Auditen


e-Book Lean Auditen


Lean: van hype naar verbetercultuur

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met Margreet Groen