Kwaliteitszorg 4.0

Margreet Groen

Werken aan kwaliteitszorg zit in ons ‘TNO DNA’

De manier waarop we als maatschappij naar kwaliteit van organisaties en netwerken kijken verandert. De aandacht voor leren en verbeteren, voor veerkrachtig en flexibel werken en voor rijkere manieren om kwaliteit in beeld te brengen groeit. Tegelijk willen we, dat kwaliteit die we ervaren geen toeval is en een zekere mate van beheersing kent. Zoekt u een weg in deze ontwikkelingen?


Wij kennen het belang van en werken met alle facetten van kwaliteitszorg. Wij geloven dat het begint met kijken wat er is en wat nodig is om kwaliteit gezien, gehoord of versterkt te krijgen. Dit is vaak een combinatie en passende inzet van: gedragen waarden (belief systems), interactie en leren (interactive controls), meters en prestaties (diagnostic controls) en kaders en afspraken (boundary systems). Mogen we helpen uw weg in kwaliteit te vinden?


Naar contactgegevens Margreet Groen

Wat wij zoal doen

Ondersteuning ontwikkeling kwaliteitskaders

Evenwichtige kaders die in de maatschappelijke sectoren zoals zorg en veiligheid helpen om de norm te stellen en te toetsen en het leren van elkaar te stimuleren. Daaraan draagt RONT Management Consultants bij. Zo hebben we onder meer een leidende rol gespeeld in het tot stand brengen van kwaliteitskaders voor jeugdbescherming en – reclassering, GGZ, ziekenhuizen, en bij diverse HKZ-normen. We kunnen netwerken en sectoren adviseren en ondersteunen in het opstellen van betekenisvolle en helpende sets van afspraken en normen.

Kwaliteitsmanagement en certificering

Een kwaliteitssysteem dat helpt bij het verwezenlijken van uw (maatschappelijke) opgave en medewerkers ondersteunt in hun professionaliteit, hen kansen biedt en in staat stelt te leren. RONT Management Consultants heeft ruime ervaring in het ondersteunen bij het opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen (van A tot Z wanneer nodig) en biedt maatwerk trainingen hierin. Hierbij valt te denken aan onder andere ISO, HKZ en INK.

Vernieuwend auditen

Meer rendement met vernieuwende auditvormen als waarderend auditen, risk-based auditen en lean auditen worden interne audits weer inspirerend en dragen ze bij aan het realiseren van verbeteringen. Auditen met oog voor mensen en dagelijkse praktijken. RONT Management Consultants biedt gerichte trainingen in deze vormen van auditen aan.

MEER INFO

Uitgelicht: vernieuwend auditen

Auditen met oog voor mensen en dagelijkse praktijken. Meer rendement met vernieuwende auditvormen als Waarderend Auditen en Lean Auditen en Risk Based Auditen, worden interne audits weer inspirerend en dragen ze bij aan het realiseren van verbeteringen in uw organisaties.

Wat heeft mijn organisatie aan vernieuwend auditen?

Oog voor successen

Gebruik leerpunten uit de processen die al goed verlopen, blijf niet focussen op de punten die beter moeten.

Meer energie

Een audit hoeft niet langer een 'controle' te zijn van de medewerker. Laat medewerkers zelf een bijdrage leveren aan het kwaliteitssysteem.

Verbinding praktijk en kwaliteitssysteem

Vernieuwend auditen focust op hoe het proces optimaal kan verlopen in de praktijk en niet hoe het moet verlopen volgens de vastgelegde procedures

Betrokkenheid van medewerkers

Laat medewerkers vertellen over hun succesverhalen. Geef erkenning aan hun dagelijkse werk en leer samen van de positieve ervaringen

Oog voor vakmanschap

Wie dagelijks in een proces werkt kent de knelpunten en valkuilen. Professionals weten hoe dagelijkse kleine foutjes in het proces opgelost moeten worden. Gebruik deze kennis!

Continu vernieuwen

Inspireer je medewerkers om mee te denken over het kwaliteitssysteem en laat deze manier van denken een basis worden in hun dagelijks werk.

Onze publicaties

e-Book Waarderend Auditen


e-Book Lean Auditen


Lean: van hype naar verbetercultuur

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Margreet Groen