arrow_drop_up arrow_drop_down

Kwaliteitszorg 4.0

Wij geloven dat het begint met kijken wat er is en wat nodig is om kwaliteit gezien, gehoord of versterkt te krijgen. 
Margreet Groen

Werken aan kwaliteitszorg zit in ons ‘TNO DNA’

De manier waarop we als maatschappij naar kwaliteit van organisaties en netwerken kijken verandert. De aandacht voor leren en verbeteren, voor veerkrachtig en flexibel werken en voor rijkere manieren om kwaliteit in beeld te brengen groeit. Tegelijk willen we, dat kwaliteit die we ervaren geen toeval is en een zekere mate van beheersing kent. Zoekt u een weg in deze ontwikkelingen?


Wij kennen het belang van en werken met alle facetten van kwaliteitszorg. Wij geloven dat het begint met kijken wat er is en wat nodig is om kwaliteit gezien, gehoord of versterkt te krijgen. Dit is vaak een combinatie en passende inzet van: gedragen waarden (belief systems), interactie en leren (interactive controls), meters en prestaties (diagnostic controls) en kaders en afspraken (boundary systems). Mogen we helpen uw weg in kwaliteit te vinden?


Naar contactgegevens Margreet Groen

Wat wij zoal doen

Ondersteuning ontwikkeling kwaliteitskaders

Evenwichtige kaders die in de maatschappelijke sectoren zoals zorg en veiligheid helpen om de norm te stellen en te toetsen en het leren van elkaar te stimuleren. Daaraan draagt RONT Management Consultants bij. Zo hebben we onder meer een leidende rol gespeeld in het tot stand brengen van kwaliteitskaders voor jeugdbescherming en – reclassering, GGZ, ziekenhuizen, en bij diverse HKZ-normen. We kunnen netwerken en sectoren adviseren en ondersteunen in het opstellen van betekenisvolle en helpende sets van afspraken en normen.

Kwaliteitsmanagement en certificering

Een kwaliteitssysteem dat helpt bij het verwezenlijken van uw (maatschappelijke) opgave en medewerkers ondersteunt in hun professionaliteit, hen kansen biedt en in staat stelt te leren. RONT Management Consultants heeft ruime ervaring in het ondersteunen bij het opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen (van A tot Z wanneer nodig) en biedt maatwerk trainingen hierin. Hierbij valt te denken aan onder andere ISO, HKZ en INK.

Vernieuwend auditen

Meer rendement met vernieuwende auditvormen als waarderend auditen, risk-based auditen en lean auditen worden interne audits weer inspirerend en dragen ze bij aan het realiseren van verbereringen. Auditen met oog voor mensen en dagelijkse praktijken. RONT Management Consultants biedt gerichte trainingen in deze vormen van auditen aan.

MEER INFO

Onze methodieken

FRAMWORKS

FRAM staat voor Functional Resonance Analysis Method en is een methodiek om processen in kaart te brengen zoals deze in de alledaagse praktijk worden uitgevoerd. Met deze procesvisualisatie leggen we de basis voor het maken van betekenisvolle afspraken en het in gang zetten van haalbare verbeterinitiatieven die passend zijn bij de situatie op de werkvloer.


Rijker Verantwoorden

Rijker Verantwoorden is de zoektocht naar antwoorden op actuele verantwoordingsvraagstukken in de netwerksamenleving. Rijke verantwoording wekt vertrouwen, het mobiliseert mensen om mee te doen en het stimuleert tot leren.
Mensen en organisaties die rijker verantwoorden laten zien of het werk deugt, of het goed is uitgevoerd en of het van waarde is.

TVB-methodiek 

Met een heldere verdeling van Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden is voor iedereen duidelijk wie waar over gaat. Onze uitermate beproefde TVB-methodiek gaat uit van dat wat we gezamenlijk moeten realiseren; waar liggen de raakvlakken in processen en op te leveren resultaten. Wie heeft daarin welke bevoegdheden en hoe maken we die samen tot een succes? 


Onze publicaties

e-Book TVB

e-Book Waarderend Auditen

e-Book Lean Auditen


Lean: van hype naar verbetercultuur

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op