Kwaliteitszorg 4.0

Margreet Groen

Werken aan kwaliteitszorg zit in ons ‘TNO DNA’

De manier waarop we als maatschappij naar kwaliteit van organisaties en netwerken kijken verandert. De aandacht voor leren en verbeteren, voor veerkrachtig en flexibel werken en voor rijkere manieren om kwaliteit in beeld te brengen groeit. Tegelijk willen we, dat kwaliteit die we ervaren geen toeval is en een zekere mate van beheersing kent. Zoekt u een weg in deze ontwikkelingen?


Wij kennen het belang van en werken met alle facetten van kwaliteitszorg. Wij geloven dat het begint met kijken wat er is en wat nodig is om kwaliteit gezien, gehoord of versterkt te krijgen. Dit is vaak een combinatie en passende inzet van: gedragen waarden (belief systems), interactie en leren (interactive controls), meters en prestaties (diagnostic controls) en kaders en afspraken (boundary systems). Mogen we helpen uw weg in kwaliteit te vinden?


Naar contactgegevens Margreet Groen

Wat wij zoal doen

Ondersteuning ontwikkeling kwaliteitskaders

Evenwichtige kaders die in de maatschappelijke sectoren zoals zorg en veiligheid helpen om de norm te stellen en te toetsen en het leren van elkaar te stimuleren. Daaraan draagt RONT Management Consultants bij. Zo hebben we onder meer een leidende rol gespeeld in het tot stand brengen van kwaliteitskaders voor jeugdbescherming en – reclassering, GGZ, ziekenhuizen, en bij diverse HKZ-normen. We kunnen netwerken en sectoren adviseren en ondersteunen in het opstellen van betekenisvolle en helpende sets van afspraken en normen.

Kwaliteitsmanagement en certificering

Een kwaliteitssysteem dat helpt bij het verwezenlijken van uw (maatschappelijke) opgave en medewerkers ondersteunt in hun professionaliteit, hen kansen biedt en in staat stelt te leren. RONT Management Consultants heeft ruime ervaring in het ondersteunen bij het opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen (van A tot Z wanneer nodig) en biedt maatwerk trainingen hierin. Hierbij valt te denken aan onder andere ISO, HKZ en INK.

Lean: van hype naar verbetercultuur

Dit boek reikt organisaties een schat aan tips en adviezen aan die zij direct kunnen toepassen om hun werkprocessen flexibeler, efficiënter en klantvriendelijker te maken. Daarbij biedt het nieuwe instrumenten als de Lean transformatiescan. Hiermee kan een organisatie haarfijn bepalen welke aspecten binnen het transformatieproces extra aandacht nodig hebben. Niets hoeft een succesvolle invoering van Lean werken meer in de weg te staan.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Margreet Groen