Actueel trainingsaanbod

Uitgelicht

De training is gebaseerd op inzichten vanuit het onderzoek 'Onmogelijke Levens, Botsende Logica's en Eigenzinnige Professionals'. Je gaat aan de slag met casuïstiek, beïnvloedingsstijlen, de organisatie van het casusoverleg en het plan van aanpak.
Deze tweedaagse training wordt verzorgd op basis van gedegen kennis over casusregie en ervaring in het veld. Aan het einde van de training hebt u meer inzicht in de dynamiek van de samenwerking en u hebt handvatten voor een professionele uitwisseling van informatie en plannen van aanpak.

De FRAM Analyse


 Een waarderende procesanalyse aan de hand van het FRAM-model. Een methodiek om processen te visualiseren. Gericht op:
Rol(on)duidelijkheid
Samenwerking
Efficiëntie
Kwaliteit & Veiligheid

Rijker Verantwoorden

Eéndaagse training voor iedereen die kennis wil maken met het gedachtegoed en de methodiek van Rijker Verantwoorden. Oefen met de theorie van verandering en de verantwoordingsmix en kijk hoe dit kan helpen beweging te creëren.
Tweedaagse training voor interne adviseurs die de aanpak van Rijker Verantwoorden verder willen brengen binnen hun organisatie of netwerk. Met optioneel individuele begeleiding bij de toepassing van Rijker Verantwoorden in een eigen project.  
Jaarlijks event dat in het teken staat van de veranderende wereld van verantwoording. Organisaties die werken met Rijker Verantwoorden delen hun verhalen en ervaringen en er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

A3 methodiek

De ideale manier om te ontdekken of het maken van een A3 plan past bij uw organisatie
Dé basis voor uw A3 plan 2020! Van missie en visie naar acties. Hoe maak ik een compleet, dynamisch plan in 1 dag?
Volg deze train-de-trainer opleiding en ontwikkel uw A3 vaardigheden. Deel uw eigen ervaringen en leer van anderen.

Zelfredzaamheid-matrix

Leer wat in de ZRM onder zelfredzaamheid wordt verstaan en hoe je met de ZRM tot een score komt. Leer scores te interpreteren voor het bepalen van het ondersteuningsaanbod.
Leer de ZRM te verankeren binnen de eigen organisatie en werkwijze: hoe past de ZRM in de visie en het beleid, in de keten, wat betekent de toepassing van de ZRM voor de werkwijze ? 
In deze training zetten we alle veranderingen ten opzichte van de ZRM 2013 op een rij en diepen we deze uit. Aan de hand van passende casuïstiek oefen je met de ZRM 2017.

Kwaliteitszorg 4.0

Voor ervaren én startende auditoren. Maak kennis met lean auditen.


Basistraining voor het uitvoeren van een inspirerende audit met resultaat.

Kwaliteit en veiligheid in Zorg

Streef als adviseur kwaliteit en veiligheid naar continue verbetering. Leer op praktische wijze het kwaliteitsbeleid te implementeren in uw organisatie. Werk met methodieken om de veiligheidscultuur te vergroten binnen uw organisatie. Leer op eenvoudige wijze de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen.