Met woningcorporaties werken aan duurzaam tevreden klanten en medewerkers

Plenty of space for a smooth sub-title!

Woningcorporaties werken in het midden van de samenleving en staan daarin voor prachtige opgaven. Duurzaam wonen in een eerlijke stad of regio. Veel corporaties werken aan het realiseren van voldoende en duurzame, betaalbare woningen in een leefbare buurt. Gelijktijdige financiële uitdagingen, maken dat efficiëntie en klantgerichtheid hand in hand moeten gaan. In deze uitdagingen bieden wij ondersteuning door bijvoorbeeld het maken van een goede balans en focus in de belangen van klanten, partners, gemeenten, bestuurders binnen een haalbaar financieel resultaat. Veelvuldig gebruiken we de A3-methodiek om het gesprek over deze afwegingen te faciliteren. Ook begeleiden wij teams binnen corporaties in samenwerking met elkaar en met samenwerkingspartners. Effectieve teamsamenwerking is het gevolg en tegelijk de sleutel tot succes bij de klant. We helpen corporaties inzicht te krijgen in rijkere manieren waarop ze met stakeholders zowel vooraf als achteraf verantwoording kunnen afleggen over het werk.

Mensen maken de corporatie

Na een ingrijpende reorganisatie wilde de corporatie met RONT Management Consultants in een programmatische aanpak investeren in mensen die de organisatie maken.

Leidend was de visie dat; ‘iedereen vanuit eigen kracht bijdraagt aan het succes van de corporatie’.

Een enthousiaste kerngroep met een continue verankering in de organisatie, bestaande uit ambassadeurs van het programma, ontwierpen samen met bestuur en directie nieuwe kernwaarden en leiderschapsprincipes en doen voorstellen voor implementatie.

In jaarlijks terugkerende sessies voor alle teams en leidinggevenden in de organisatie is ruimte om uit de dagelijkse hectiek aandacht te hebben voor samenwerking, kernwaarden, klantwaarde, leiderschapsprincipes, A3 plannen.

Rijker Verantwoorden bij een woningcorporatie

In 2018 is met een Rotterdamse woningcorporatie gewerkt aan een rijkere manier van het betrekken van stakeholders in het verantwoordingsproces. We hebben met een team met vertegenwoordigers uit diverse domeinen een verantwoordingsmix gemaakt, die men vervolgens heeft toegepast. De Verantwoordingsmix geeft overzicht over hoe je wilt verantwoorden als continu proces en naar alle stakeholders.

Na een brainstorm om te kijken naar bestaande en gewenste manieren van verantwoording, kozen we met elkaar instrumenten die daarvoor kunnen worden gebruikt. Zo ontstond een beeldrijk en inspirerend plan. Nieuwe vormen van verantwoording werden vervolgens opgenomen in de A3 jaarplannen van de corporatie.

Lees meer over Rijker Verantwoorden.

Jaarplannen maken bij een corporatie

De uitdagingen voor woningcorporaties zijn niet gering en een corporatie in het westen van Nederland gebruikt de A3 methodiek om de organisatieverandering te monitoren en te bespreken. Vanuit het organisatieplan hebben de afdelingen hun bijdrage aan de veranderingen uitgewerkt. Een enthousiaste groep A3 ambassadeurs helpt bij het dynamisch houden van de A3 plannen en bij de voorbereiding van de A3 gesprekken. Op die manier is de stap van abstracte strategie naar concrete actie voor de mensen in de teams gemaakt.

In deze corporatie is tevens een geslaagde koppeling gemaakt met Risicomanagement. Resultaatgerichtheid en risicobewustzijn worden gebruikt om de sturing op de gewenste verandering concreet te vertalen.

Lees meer over A3 plannen

Margreet Groen

Heeft u nog vragen, neem dan contact met mij op