FRAM-analyse en Begeleiding uitvoering FRAM

Wat is een FRAM Analyse?

De FRAM-analyse wordt door ons ook wel waarderende procesanalyse genoemd. Aan de hand van het FRAM-model identificeren we zowel 'good practices' als belangrijke aandachtspunten in het proces zoals dat in de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd. We richten ons hierbij op de volgende invalshoeken:

  • Rol(on)duidelijkheid
  • Samenwerking
  • Efficiëntie
  • Kwaliteit & Veiligheid
In één of twee bijeenkomsten met bij het proces betrokken professionals presenteren we u het FRAM-model en onze waarderende procesanalyse. Daarnaast besteden we aandacht aan eventuele afwijkingen ten opzichte van het gewenste proces - zoals bijvoorbeeld voorgeschreven in procedures of richtlijnen. Wanneer helder is waar zich in het proces de belangrijkste aandachtspunten bevinden, verkennen we de gezamenlijk de mogelijkheden om het proces veerkrachtiger te maken. Concreet houdt dit in dat we in dialoog zoeken naar manieren om datgene wat al goed gaat te versterken en betekenisvolle afspraken te maken over gerichte verbeterinitiatieven, passend bij en gedragen door de werkvloer. Samen op weg naar een veerkrachtig proces!


Uiteraard willen we u ook graag zelf leren hoe u de FRAM-methodiek kan gebruiken. Met een aanbod op maat laten we u achtergronden en voorbeelden van toepassingen zien en leren u stap voor stap hoe u zelf de FRAM-methodiek kan toepassen in uw processen en organisatie. 

Begeleiding uitvoering FRAM

Naast een FRAM-analyse kunt er ook voor kiezen om een (eerste) FRAM-analyse door ons te laten uitvoeren. De medewerkers uit uw organisatie kunnen daarbij met ons meelopen om in de praktijk te leren hoe een FRAM-analyse kan worden uitgevoerd. 

Bij de uitvoering van de FRAM-analyse gaan we uit van de volgende stappen:

  • Afstemmen van de scope (onderwerp of proces) van de FRAM-analyse
  • Interviews met betrokken professionals voorbereiden en uitvoeren
  • Opstellen van FRAM-model
  • Analyse FRAM-model aan de hand van de 4 domeinen van FRAMworks.nl
  • Organiseren van een stakeholderbijeenkomst.

Kosten: afhankelijk van de omvang van het onderwerp of het proces zal de prijs voor het uitvoeren van een analyse tussen de €5.000,- en €7.000,- bedragen.

Trainers / Begeleiders:

Nikki Damen en Margreet Groen

Facts

Data

Op aanvraag

Duur

4 / 5 dagen

Kosten

€5.000,- en €7.000,-

Locatie

Op Locatie

Margreet Groen