Frank van Summeren

Nederland veiliger en zorgzamer maken doe je samen!


Frank van Summeren

Adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants

Wie ben je?

Ik ben een netwerker en verbinder. Ik ben ervan overtuigd dat je complexe maatschappelijke zorg- en veiligheidsopgaven alleen kunt realiseren wanneer je hier samen de schouders onder zet.

Wat doe je bij RONT?

Bij RONT Management Consultants deel ik kennis en ervaringen met zorg- en veiligheidsprofessionals werkzaam bij de (semi) overheid en het bedrijfsleven met als doel om van elkaar te leren en te komen tot een aanpak die werkt. Hierbij maak ik desgewenst gebruik van diverse tools (zoals de A3 methodiek, Rijker Verantwoorden, Zelfredzaamheidsmatrix) om samenwerking en kennisdeling tussen professionals afkomstig uit verschillende organisaties tot stand te brengen. 

Wat heb je al gedaan?

Ik studeerde Integrale Veiligheid aan de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch en Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Ik heb als congres- en opleidingsmanager veiligheid bij Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid jarenlange ervaring opgedaan met het ontwikkelen en organiseren van congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor veiligheidsprofessionals over uiteenlopende onderwerpen als nazorg aan ex-gedetineerden, aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, voorkoming van radicalisering en terrorisme, integrale aanpak van multi probleemgezinnen en hulpverlening en zorg aan personen met verward gedrag.

Bij het Centrum voor Studiereizen heb ik diverse internationale excursies georganiseerd in binnen- en buitenland voor veiligheidsprofessionals over onder meer de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Als onderzoeker bij Partners+Pröpper heb ik talloze onderzoeken uitgevoerd naar complexe maatschappelijke zorg- en veiligheidsopgaven zoals de samenwerking in en binnen veiligheidshuizen.

Contact

Frank van Summeren MSc

Senior Consultant

(06) 15259534

summeren@rontmc.nl

LinkedIn

Specialisaties

A3 methodiek

Uw (jaar)plan op één A3-tje!
Meer sturing en minder papier met de A3 methodiek.

Rijker Verantwoorden

Hoe geef je geloofwaardig antwoord op de vraag of je goed hebt gewerkt?


ZRM

Trainingen rond de Zelfredzaamheid-Matrix voor starters en gebruikers die hun kennis willen opfrissen en/of nieuwe ZRM modules willen leren.