Joost Vos

Are you hitting the target or missing the point?


Joost Vos

RONT staat voor doelgericht organiseren. Of het nu gaat om onze ondersteuning in het sociaal domein, in het veiligheidsdomein, in de zorg of op de grensvlakken van deze domeinen, altijd zijn we op zoek naar de vraag wat bijdraagt om de beoogde opgave van de organisatie(s) te helpen realiseren.

Zelf ben ik organiseren steeds meer gaan zien als het in beweging brengen van mensen. Van 2005 - 2010 deed ik een promotieonderzoek naar de Munchhausenbeweging: een groep Rotterdammers die zagen dat grote sociale opgaven werden belemmerd door kokers in en tussen hun organisaties. Ze namen tal van initiatieven om beweging te brengen, om van betekenis te zijn voor mensen en om hun organisaties daarin mee te nemen. Ik bestudeerde hun aanpak en zocht tegelijkertijd naar theorieën die er het dichtste bij kwamen: vanuit bedrijfskunde, bestuurskunde en veranderkunde. Na 3,5 jaar deed ik een even simpele als onverwachte ontdekking. Met zelfspot deelde ik mijn nieuw verworven kennis: "Jullie zijn een beweging": in de social movement theorie vond ik principes die pasten bij de Munchhausenbeweging en die mijn kijk op organiseren volstrekt hebben veranderd. Het gaat om het creëren van urgentie, om mensen die elkaar vinden rondom een gezamenlijke doel en om een activistische houding: doen is de beste manier van denken.

Een mooi voorbeeld van zo'n social movement is de kwaliteitsbeweging. Bestuurders, managers, professionals, academici, adviseurs, ze zijn samen op zoek naar inzichten en aanpakken om te komen tot betere producten en diensten. Eerst in Japan, toen in de VS, daarna in Europa. De kwaliteitsbeweging is ergens in schoonheid gestold en moet zich hervinden, maar ik koester het gezamenlijk verlangen naar goed en waardevol werk.

Vanuit mijn rol als partner bij RONT wil ik helpen organiseren als een beweging. Met anderen in het veld ontdekken waar de grote maatschappelijke vraagstukken zitten en hoe we daar beweging in kunnen krijgen. Bij die beweging zetten we methodieken in zoals Rijker Verantwoorden, casus- en procesregie, A3-plan, ZRM of technieken van het procesmanagement. Maar bovendien ons gezond verstand, ons gevoel voor relaties tussen mensen en onze praktische aanpak voor training, advies en onderzoek.

Wat heb je gedaan of geschreven?

Ik heb een all round bedrijfskundige achtergrond. Ik heb twaalf jaar gewerkt in verschillende managementfuncties in de farmaceutische industrie in Nederland en in de Verenigde Staten. Sinds 1999 werk ik vanuit RONT Management Consultants voor tal van opdrachtgevers: maatschappelijke organisaties, gemeenten, rijk en bedrijfsleven. Mijn uitdaging is mij steeds weer met een frisse blik te verbinden met de vraagstukken van deze organisaties.

Mijn grootste aandacht gaat uit naar samenwerking in de domeinen van veiligheid en maatschappelijke ondersteuning: zorg- en veiligheidshuizen, Veilig Thuis, sociaal wijkteams en netwerken voor wonen, werken, zorg, onderwijs en veiligheid. Ik begeleid fusies, ontwikkel samenwerkingsverbanden, maak beleidsplannen en begeleid teams met reflectie bijeenkomsten. Ik gebruik het rijker verantwoorden voor het stimuleren van samenwerking. Ik geef trainingen voor casus- en procesregie.

Ik deed promotieonderzoek naar ketensamenwerking in het sociale domein (De Münchhausenbeweging, Beweging voor Ketensamenwerking) en meerjarig onderzoek naar samenwerking bij de aanpak van veelplegers (Onmogelijke Levens, Botsende Logica’s en Eigenzinnige Professionals. Ik ben actief betrokken bij de transformatie van het sociale domein (Het Wijkteam als Werkplaats). Voor de politie deed ik onderzoek naar ‘Rijker Verantwoorden’, een aanpak om te sturen op meer dan cijfers alleen. Met mijn artikel ‘Doen wat gedaan moet worden’ pleit ik voor een aanpak voor praktijkgedreven kwaliteit.

Ik blijf lezen en schrijven om vanuit actuele inzichten dienstbaar te zijn aan vragen die het verschil maken.

Contact

Dr. J.J. (Joost) Vos
Partner

+ 31 (0) 6 515 918 94

vos@rontmc.nl

LinkedIn

Specialisaties

Rijker Verantwoorden

Hoe geef je geloofwaardig antwoord op de vraag of je goed hebt gewerkt?


Platform

procesregie

Regie op complexe vraagstukken op het snijvlak van zorg, veiligheid en ondermijning.

A3 Methodiek


Uw (jaar)plan op één A3-tje!
Meer sturing en minder papier met de A3 methodiek.

Zorg en Veiligheid


Samenwerken in de domeinen
van zorg en veiligheid.