Masterclass procesregie

(Door)ontwikkelen van je aanpak voor regievoering, meer eenduidig en aansluitend op de uitdagingen in het veld.

Tijdens deze eendaagse masterclass gaan we in op de inhoud en het proces

  • De bedoeling en de aanpak van regievoering
  • De betekenissen van de begrippen casusregie en procesregie
  • Het proces in alle stappen, van brede uitvraag tot monitoring
  • Aansprekende taal waarmee collega's elkaar scherp houden op de rol: 'Petten van procesregie'
  • De dynamiek van de verandering
  • Verschillen tussen mensen en aandachtsgebieden, Wmo, jeugd, participatie
  •  Het organiseren van de beweging: urgentie, verbinding, actie 

Voor teamleiders, coördinatoren, beleidsmedewerkers en ervaren procesregisseurs die verantwoordelijk zijn voor het (door)ontwikkelen van procesregie in het sociaal domein. Kleinschalig, maximaal twee deelnemers per gemeente.

Joost Vos, Partner bij RONT

De stijl van de masterclass: stilstaan bij de gewenste ontwikkelingen. Ik reik taal en inzichten aan. Geen grote presentaties in sneltreinvaart, maar kernachtige inzichten die we met elkaar doorleven. We onderzoeken hoe we dat toepasbaar maken in jullie praktijk. Met maximaal 8 deelnemers maken we gebruik van jullie eigen casuïstiek.

Plompetorengracht 18

3512 CD Utrecht

Dinsdag 3 oktober

9.30 - 16.30 uur (inloop 9.00 uur)

€ 495,00 per deelnemer

Vrijgesteld van BTW en inclusief lunch en materiaal

Inschrijven per mail: vos@rontmc.nl

Onder vermelding van:

  • Naam, functie en organisatie
  • Factuuradres (e-mail) en indien nodig kostenplaatsnummer
  • Dieetwensen

Je ontvangt binnen een dag een bevestiging van je aanmelding.