Masterclass procesregie

(Door)ontwikkelen van je aanpak voor regievoering, meer eenduidig en aansluitend op de uitdagingen in het veld.

Tijdens deze eendaagse masterclass gaan we in op de inhoud en het proces

  • De bedoeling en de aanpak van regievoering
  • De betekenissen van de begrippen casusregie en procesregie
  • Het proces in alle stappen, van brede uitvraag tot monitoring
  • Aansprekende taal waarmee collega's elkaar scherp houden op de rol: 'Petten van procesregie'
  • De dynamiek van de verandering
  • Verschillen tussen mensen en aandachtsgebieden, Wmo, jeugd, participatie, OOV
  • Persoonsgerichte aanpak én aanpak van bijzondere doelgroepen/ groepsaanpak.
  •  Het organiseren van de beweging: urgentie, verbinding, actie 

Voor teamleiders, coördinatoren, beleidsmedewerkers en ervaren procesregisseurs die verantwoordelijk zijn voor het (door)ontwikkelen van procesregie in de verbinding tussen het sociaal domein en veiligheidsdomein. Kleinschalig met collega's uit de eigen gemeente.

Joost Vos, Partner bij RONT

De stijl van de masterclass: stilstaan bij de gewenste ontwikkelingen. Ik reik taal en inzichten aan. Geen grote presentaties in sneltreinvaart, maar kernachtige inzichten die we met elkaar doorleven. We onderzoeken hoe we dat toepasbaar maken in jullie praktijk. Met circa 8 deelnemers bespreken we de vraagstukken van jullie eigen gemeente.

Interesse? Mail Joost Vos: vos@rontmc.nl

Onder vermelding van:

  • Naam, functie en organisatie

Je ontvangt binnen een dag reactie