Training Lean Auditen

Lean Auditen: een zelfevaluatie langs de lat van Lean management

Waarom Lean Auditen?

Meer efficiency

Hoe efficiënt en effectief zijn de processen in uw organisatie ingericht? Hoeveel ruimte zit er in de processen om deze te versnellen? Wat zou u kunnen doen om fouten en variatie in deze processen te reduceren? Hoe kunt u een betere kwaliteit te leveren met minder inspanning? 

Met de training Lean Auditen leert u deze mogelijkheden te onderzoeken en krijgt u als auditor inzicht in de concrete verbetermogelijkheden binnen uw organisatie.

De Lean Auditen combineert principes vanuit de Lean managementfilosofie met intern auditen. De audit richt zich op twee kernthema’s van de bedrijfsvoering:

> de effectiviteit van de organisatie en

> de aanwezige verbetercultuur>

Leer adviseren

De Lean auditor is naast onderzoeker ook adviseur en gebruikt verschillende auditinstrumenten om tot de bron van procesanalyse te komen.

Na de training u als auditor zelfstandig een Lean Audit uitvoeren. Dit houdt in:

> dat u Processen kunt analyseren vanuit de ‘Lean-bril’

> dat u waardebepalingen kunt uitvoeren voor bedrijfsactiviteiten

> dat u verspillingen in processen zichtbaar maken

> dat u feitelijke informatie visualiseren door middel van grafieken en overzichten als onderdeel van de Lean auditrapportage

> dat u concrete bevindingen kunt formuleren t.a.v. de terugkoppeling naar het management

Voor wie bedoeld?

De training Lean Auditen is bedoeld voor zowel ervaren als startende interne auditoren. Voor de ervaren auditor is Lean Auditen een nieuwe vaardigheid in het doorlichten van processen. Voor de onervaren auditor is deze training een mogelijkheid om kennis te maken met principes van Lean management en vanuit deze bril een audit uit te voeren. Mocht u al eerder een training Lean management hebben gevolgd (Yellow, Green of Black belt), dan kunt u trainingsdag 1 achterwege laten en kiezen voor een tweedaagse training.

Training in-company volgen? Dat kan, neem contact op met Margreet Groen op groen@rontmc.nl

Opbouw van de training

De training Lean Auditen beslaat drie werkdagen: twee trainingsdagen die zo mogelijk aansluitend worden gegeven en een terugkomdag na ongeveer drie weken.

Dag 1

Op de eerste trainingsdag wordt uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp Lean Management. De lean principes worden behandeld en de vijf stappen van Lean. De presentaties worden ondersteund door oefeningen en filmpjes en mogen te allen tijde worden onderbroken voor een dialoog met de deelnemers.

Dag 2

Op de tweede trainingsdag komt de audit zelf aan de orde. Uitgelegd wordt wat een audit inhoudt en - met name - wat specifiek is aan een Lean audit. Ook wordt uiteengezet welke twee typen Lean audit er zijn en wanneer welk type wordt ingezet. Daarnaast wordt ingegaan op de specifieke rol die de Lean Auditor heeft, namelijk die van procesbegeleider en interviewer.

Na de tweede trainingsdag is een pauze van ongeveer drie weken waarin het de bedoeling is dat de deelnemers, desgewenst in tweetallen, een audit type 1 afnemen. Dat is een audit die zich met name richt op de procesinrichting en de vraag welke verspillingen in het proces aanwezig blijken te zijn. Van deze audit dienen de auditors-in-spe een auditrapport te maken.

Presenteren op dag 3

Op de terugkomdag presenteren de deelnemers hun auditrapport desgewenst in aanwezigheid van de procesverantwoordelijken bij wie de audit is afgenomen.De auditresultaten moeten immers  met de procesverantwoordelijke gedeeld worden om ook tot daadwerkelijke verbetering van processen te kunnen komen. Op de terugkomdag wordt ook een nieuwe vorm van auditen gepresenteerd die RONT MC heeft ontwikkeld: Dat is de Lean transformatiescan. Deze kan op enig moment worden ingezet om te beoordelen aan welke aspecten de Lean transformatie het management van de organisatie aandacht dient te besteden als zij volledig vanuit de Lean-filosofie wil gaan werken.


Facts

Data
Voorjaar 2020

Duur

3 dagen

Kosten

€1495, - vrijgesteld van btw, incl. materiaal en verblijfsarrangement

Locatie

Centraal in Nederland

Direct inschrijven?

Margreet Groen