Walter van den Nieuwenhuizen

Minder papier en beter resultaat!


Walter van den Nieuwenhuizen

Wie ben je?

Ik adviseer organisaties in de profit en non-profit sector die resultaatgerichter willen zijn en plannen willen maken waar wat mee gebeurt. Minder papier en beter resultaat. Wat daarbij versterkend werkt, is dat ik makkelijk schakel tussen strategische advisering en praktische toepasbaarheid. Het is mijn uitdaging om mensen in de organisatie in beweging te brengen, in lijn met de afgesproken koers. Ik doe dat met een scherpe blik en warme, humorvolle communicatie. Mijn achtergrond is bedrijfskundige en ben opgeleid als black belt lean six sigma.

Wat doe je bij RONT?

Als senior adviseur adviseer ik organisaties in de publieke sector, maatschappelijke veiligheid, de zorg, het onderwijs en de profit sector. Mijn advisering is altijd gebaseerd op bewezen inzichten en modellen. Kernthema’s: effectieve sturing (A3 methodiek), planning & control en HRM, procesmanagement, lean.

Wat heb je gedaan of geschreven?

Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de (door)ontwikkeling van de A3 methodiek). Het A3 netwerk dat ik heb opgezet, zorgt ervoor dat de functionaliteit en de toepassing van A3 digitaal verder wordt uitgebreid. Vanuit zijn ervaring in de vele implementatietrajecten voor de A3 methodiek wordt de koppeling met de HR-cyclus verder uitgewerkt.

Contact

Drs. W.H. (Walter) van den Nieuwenhuizen
Senior Consultant

+ 31 (0)6 515 918 98

nieuwenhuizen@rontmc.nl

LinkedIn

Specialisaties

A3 methodiek

Uw (jaar)plan op één A3-tje!
Meer sturing en minder papier met de A3 methodiek.

TVB

Wat is het belang van een heldere verdeling van Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden?

Rijker Verantwoorden

Hoe geef je geloofwaardig antwoord op de vraag of je goed hebt gewerkt?