Hackaton for goodHoe kom je tot innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken?

Wij geloven dat complexe en urgente uitdagingen alleen slagvaardig kunnen worden opgelost door co-creatie in multidisciplinaire teams.

In een hackathon werken multidisciplinaire teams (bestaande uit interne en/of externe experts) in een kort tijdbestek intensief samen om tot innovatieve oplossingen te komen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

Wat levert een hackathon op?

Met een hackathon leer je wat nieuwe zienswijzen, werkwijzen, technologieën en innovaties jouw organisatie kunnen bieden en kom je tegelijkertijd tot innovatieve oplossingen voor urgente maatschappelijke uitdagingen waar je zelf niet op had kunnen komen.

Onze aanpak

 • Er wordt gestart met de selectie van een of meerdere complexe maatschappelijke vraagstukken die vragen om een out of the box benadering.
 • Vervolgens wordt het vraagstuk in een challenge definition sprint ontleed en geconcretiseerd.
 • Hierna worden er multidisciplinaire teams (bestaande uit interne en/of externe experts) geformeerd die bestaan uit verschillende disciplines die complementair aan elkaar zijn.
 • De hackathon gaat daadwerkelijk van start waarbij de multidisciplinaire teams onder begeleiding een innovatieve oplossing ontwikkelen voor een urgente complexe uitdaging die vervolgens wordt gepresenteerd voor een jury.
 • De jury (bestaande uit interne en/of externe experts) beoordeeld de aangedragen oplossingen door teams voor challenges en voorziet deze van feedback.
 • Na de afsluiting van de hackathon wordt de follow up waar mogelijk en nodig gefaciliteerd om de spin off en daarmee de impact te vergroten. Op die manier wordt ondersteuning gegeven aan de (door)ontwikkeling van kansrijke initiatieven die zijn voortgekomen uit de hackathon.
 • Tot slot vindt er een evaluatie plaats van de hackathon waarbij wordt geïnventariseerd in hoeverre de inzet van de multidisciplinaire teams heeft geleid tot de beoogde resultaten en opbrengsten.

Aan de slag met een hackathon

We ontwikkelen, organiseren en begeleiden met veel plezier hackathons voor verschillende publieke en private organisaties uit allerlei sectoren om samen te komen tot innovatieve oplossingen die het verschil kunnen maken.

Interesse?

Neem contact op met Frank van Summeren.

Deze organisaties gingen jou voor

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid > Challenge mensenhandel
 • Openbaar Ministerie > Challenge online fraude
 • Politie > Challenge milieucriminaliteit
 • Raad van State > Challenge transparante rechtspraak
 • Ministerie van Defensie > Challenge desinformatie
 • Gemeente Den Haag > Challenge duurzame mobiliteit
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Challenge watermanagement
 • Greenport West-Holland > Challenge circulaire economie
 • Technische Universiteit Delft > Challenge overstroming als gevolg van de klimaatverandering
 • Rode Kruis > Challenge impactanalyse rampen
 • Invisible Foods > Challenge voedselverspilling
 • Find Out Why > Challenge deepfakes
 • Rotterdam The Hague Innovation Airport > Challenge drones
 • Europese Commissie > Challenge lokale energie communities