Training procesregie in het sociaal domein

Met je eigen team (door)ontwikkelen op procesregie

Voor procesregisseurs in het sociaal domein verzorgen we in company trainingen voor gemeenten en lokale regieteams. We gaan in op kennis, attitude en vaardigheden. We kijken naar het hele proces van brede uitvraag tot monitoring en de verschillende rollen die je daarin kunt hebben. Hoe houd je het voor jezelf beheersbaar terwijl schaarste in het hele veld druk zet op je eigen inzet? Met het team bouwen we aan gezamenlijke taal, een gezamenlijke aanpak en aan vaardigheden voor alle stappen van de procesregie. 

Een training op kennis, attitude en vaardigheden 

Met plezier werken als procesregisseur

Joost Vos, partner

Met plezier ontwikkelen we voor jullie team een maatwerk aanbod. Dat kan bestaan uit de volgende elementen:

  • De betekenis van casusregie en procesregie aan de hand van de zes petten van procesregie
  • Hoe kan ik regievoeren terwijl het veld zich terugtrekt, wat doe ik, wat niet?
  • Specifieke vormen van regievoering, bijvoorbeeld veiligheidsregie
  • Leidinggeven aan het multidisciplinair overleg
  • Inzicht in invloed
  • De brede uitvraag: op de train van boos naar middel
  • Doelformulering en monitoring
  • Scenarioplanning
  • Knelpunten op de kaart zetten: adresseren naar het bestuur