Maatwerktraining procesregie veiligheidsdomein

Een maatwerktraining voor het veiligheidsdomein waarbij we procesregie voor de persoonsgerichte aanpak plaatsen in de brede context van de hele veiligheidsaanpak.

In deze training plaatsen we procesregie en de persoonsgerichte aanpak in het brede kader van de veiligheidsaanpak. We kijken naar de rol van de procesregisseur, naar de samenwerking met partners, informatiedeling, bestuurlijk repertoire. Vanuit kennis en ervaring met de aanpak van specifieke doelgroepen en veiligheidsvraagstukken spelen we in op de vragen uit jullie gemeente.

Een training met aandacht voor kennis, attitude en vaardigheden 

We maken een aanbod voor jouw gemeente, op maat.

Frank van Summeren, adviseur veiligheid

Ons maatwerk aanbod kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Verschil tussen procesregie en casusregie
  • De PersoonsGerichte Aanpak (PGA) in de praktijk
  • Vaardigheden voor regievoering
  • Samenwerken in de keten
  • De relatie met gebiedsaanpak, doelgroepaanpak, aanpak ondermijning, etc...
  • Bestuurlijk handhaven
  • Praktijk uit andere gemeenten
  • Rijker verantwoorden over de veiligheidsaanpak