arrow_drop_up arrow_drop_down

Training Casus- en Procesregie

Voor casus- en procesregisseurs uit lokale of regionale teams die regie voeren op complexe casuïstiek

Training in-company volgen? Dat kan, neem contact op met Joost Vos op vos@rontmc.nl

Casus- en procesregie op het grensvlak van gemeente, zorg en veiligheid

Een casus- en procesregisseur is een spin in het web. De training "Casus- en Procesregie” is een training die praktische handvatten biedt.

Als casus- of procesregisseur verbind je verschillende partijen die samenwerken aan het herstel van een aanvaardbare leefsituatie en het terugdringen van overlast en criminaliteit. Hierbij moet je kunnen omgaan met complexe problematiek zoals die van mensen die afglijden door schuldenproblematiek of thuisloosheid, mensen met verward gedrag, veelplegers, jeugdgroepen, mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld of ex-gedetineerden. Steeds is er sprake van ernstige problematiek die vanuit één discipline niet kan worden opgelost. Het is daarom belangrijk dat je zicht krijgt op de - soms haast uitzichtloze - situaties waarin de betrokkenen zich bevinden en dat je daarvoor een passende aanpak biedt. Daarbij krijg je nogal eens te maken met verschil van inzicht bij verschillende betrokkenen vanuit gemeente, zorg en veiligheid. In dit spanningsveld moet je wegen vinden om te komen tot effectieve interventies en beheersbare situaties. 

De training is gebaseerd op inzichten vanuit het onderzoek 'Onmogelijke Levens, Botsende Logica's en Eigenzinnige Professionals'. Vanuit ruim 10 jaar ervaring met het verzorgen van deze training hebben we tal van oefeningen waarbij je aan de slag gaat met casuïstiek, inzicht in eigen beïnvloedingsstijlen, de organisatie van het casusoverleg, het maken van het plan van aanpak, etc.

Voorafgaand aan de training ontvang je een intakeformulier, waardoor vooraf de belangrijkste praktijkvragen in beeld worden gebracht. Op basis van de intake wordt een definitief programma vastgesteld. 

Voor meer informatie over het programma kunt u het infoblad downloaden of neem direct contact op met Joost Vos. 

Facts

Data

donderdag 6 mei en donderdag 3 juni 2021

Duur

2 dagen

Kosten

€995, - vrijgesteld van btw, incl. materiaal

Digitaal (via teams)

Casus- en Procesregie

Bekijk het productblad voor meer informatie

Direct inschrijven?

Joost Vos