Mag ik even resultaat zien?!
15 oktober 2019 

Mag ik even resultaat zien?!

Ik kom op de werkvloer binnen de publieke sector maar weinig vragen tegen die zo snel tot ongemak of zelfs weerstand leiden als de eenvoudige vraag naar resultaten. Inspanningen, ja daar hebben we het graag over. Wat al gedaan is, wat we nog van plan zijn, wie we allemaal gaan betrekken. Op het niveau van maatschappelijke opgaven is het resultaat van individuele organisatie, laat staan individuele medewerkers, ook niet eenvoudig aan te tonen. Neem de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er wordt veel inspanning geleverd. Zeker met de 100 mln. aan versterkingsgelden. Tegelijk zorgt één schokkende liquidatie voor één en al vraagtekens bij wat de aanpak van ondermijning nou eigenlijk oplevert tot nu toe.

Verlamming of ongekende energie
De vraag naar resultaat kan gemakkelijk verlammend werken. Ik merk dat de vraag naar resultaat al snel wordt geassocieerd met ‘afrekenen’. Direct is daar de doorvertaling naar oordeel, naar goed of fout. Weer die verlamming. En toch kunnen we er niet om heen dat er resultaten moeten worden geleverd. En als het resultaat er mag zijn, dan geeft dat een enorme boost. Eigenlijk is resultaat dus een gevaarlijk goedje: of je legt alles er mee plat of je ontketent een ongekende energie.

In teams die ik mag begeleiden binnen gemeenten, politie en justitie zie ik twee lijnen die een gezonde focus op resultaat geven. Die professionals in de dagelijkse praktijk helpen het beste van zichzelf te geven. Op het niveau van de maatschappelijke opgave is dit het rijker definiëren van resultaat. Op het niveau van de het dagelijks werk is dit zichtbaarheid en vanzelfsprekendheid van resultaat.

Rijker definiëren van resultaat
Niet alle zinvolle bijdragen aan maatschappelijke opgaven zijn in cijfers uit te drukken. SMART doelen leiden voor deze opgaven vaak tot een verschraling van de werkelijkheid. Probeer de breedte van betekenisvol werk te vatten door niet alleen met cijfers, maar ook met beelden, verhalen en dialoog uitdrukking te geven aan de goede dingen die aan het gebeuren zijn. Maak dat resultaat beleefd kan worden. Vanuit RONT hebben wij de missie om deze rijkere kijk breed te verspreiden via de aanpak van Rijker Verantwoorden.

Zichtbaarheid en vanzelfsprekendheid
In de dagelijkse praktijk op de werkvloer kan het wel degelijk gaan om concrete, meetbare doelen en resultaten. Niet alleen bij de in termen van Management Drives ‘Oranje’ gedreven medewerkers. Voor iedereen geldt dat een heldere bijdrage aan de output van de organisatie mag worden verwacht. Zichtbaarheid van afgehandelde vergunningen, opgeleverde bestemmingsplannen, behandelde cases, etc. doet daarbij al heel veel. In één van de teams die ik onlangs begeleidde hebben we een eenvoudige workflow zichtbaar gemaakt op de wand. Hierin is voor iedereen direct zichtbaar wie welke plannen in welke fase van de bestuurlijke besluitvorming heeft zitten. Als vanzelf is men er daarmee op gericht om plannen verder te brengen en uiteindelijk over de eindstreep te trekken. Zodat er weer een feestje kan worden gevierd, want er is weer geleverd!

Pieter Guis
Senior Consultant

Over de schrijver
Reactie plaatsen