Waarderende Procesanalyse met de FRAM methodiek
05 april 2018 

Waarderende Procesanalyse met de FRAM methodiek

Perioperatief antistollingsbeleid bezien vanaf de werkvloer

Waar ziekenhuizen doorgaans focussen op de inhoud van zorg, kan juist het beter stroomlijnen van processen en multidisciplinaire samenwerking de kans op fouten verkleinen en de veiligheid voor patiënten verbeteren. Dat blijkt uit dit onderzoek naar het perioperatief antistollingsbeleid. Door in kaart te brengen hoe dit complexe proces er op de werkvloer uitziet, kwamen er niet alleen ‘good practices’ aan het licht, maar ook knelpunten en risico’s. Deze bevindingen boden concrete aanknopingspunten voor verbetering.

Over de schrijver
Reactie plaatsen