Succesvolle uitvoering van het A3 Event

Op 18 april jl. was de tweede zeer succesvolle uitvoering van het A3 Event in Vaassen. De opening werd verzorgd door Anne-Marie Rakhorst, oud directeur van SGS Search BV en eigenaar van de website www.duurzaamheid.nl . In een zeer enthousiast en indringend verhaal vertelde zij over de realisatie van de werelddoelstellingen en de noodzaak voor actie. De andere kant van het verhaal is dat er al veel gerealiseerd is en dat we dat vaak niet weten! Moraal van het verhaal: kom in beweging, onderneem actie en vooral praat er over. De relatie naar de A3 methodiek ligt voor de hand, daarin kun je grote doelstellingen uitwerken in concrete bijdragen en acties en daarover kun je een goed gesprek voeren. Naast 2 interessante workshops van Mark Sprokkreeff (HVO Querido) en Meta Peek (RONT Management Consultants) werd er afgesloten met een forum. In dit forum werd er gereageerd op diverse stellingen vanuit verschillende invalshoeken. Wij kijken terug op een geslaagde middag met enthousiaste deelnemers, vernieuwde kennis, praktijkverhalen en kennisoverdracht.

Doordat het A3 Event binnen korte tijd volgeboekt was, organiseren we voor de geïnteresseerden die we moesten teleurstellen een extra middag op 15 mei a.s. Deze middag houden we een terugkoppeling van het A3 Event en wordt er 1 workshop gegeven. Mocht u hiervoor ook interesse hebben, dan bent u van harte uitgenodigd. Hiervoor kunt u een mail sturen naar Heidy Boezewinkel.

Meer over de A3 methodiek

Reactie plaatsen