Anderhalvemeter consultancy

 

Hoe gaat het, om vanuit huis te werken? Dat vragen we elkaar als collega’s geregeld in deze dagen. Maar nog belangrijker: hoe gaat het met U? En met U bedoelen we dan, u als professionals, manager, stafmedewerkers of bestuurder in de publieke sector. U als deelnemer aan onze trainingen of opdrachtgever / partner bij onze advies en onderzoeksopdrachten. Hoe vinden we ons werk opnieuw uit in deze tijd?

Nieuwe verbanden en scheidslijnen

In uw organisaties treffen we tal van nieuwe verbanden en scheidslijnen aan. Sommigen van u zijn volledig thuis, omdat u ‘niet primair proces’ bent. Anderen werken gewoon, maar minder intensief, bijvoorbeeld omdat reguliere zorg is uitgesteld. Weer anderen werken volledig vanuit huis. Bezig om opnieuw, maar langs andere wegen het contact te houden met uw cliënten of met uw samenwerkingspartners in projecten. En sommigen van u hebben eindelijk tijd om allerlei taken die er nog lagen netjes af te ronden en zijn bezig om nieuwe projecten in de benen te brengen.

Nieuwe consultancy

Ons werk is snel veranderd. Sommige collega’s hadden al meer ervaring met on-line sessies en trainingen dan anderen. Daarom organiseerde collega Renate Reijmers al binnen enkele dagen een een workshop MS-teams waarin we allemaal vers werden geïnstrueerd voor de chatfunctie, scherm delen en achtergrond vervagen. Ook delen we ervaringen hoe je sessies het meest interactief houdt. We evalueren geregeld en kijken welke werkvormen het meest energiek zijn. Zo wordt ons hele werk digitaal:

  • Trainingen on line met interactie via digitaal gesprek en chatbox
  • Kleine workshops on-line, soms opgesplitst in een serie blokken van 1,5 uur
  • Grote workshops on line, met voorbereidingsopdrachten en digitale break-out rooms in kleine groepjes
  • Individuele gesprekken en coaching on-line

Inkijkje

Dat alles met verrassend veel plezier. Het geeft energie om elkaar te ontmoeten, rondom de thema’s waarmee we graag bezig zijn. Tot mijn verrassing zijn sommige projecten juist nu in de versnelling gegaan. Dat brengt bekende vragen: hulp om focus te houden, om rollen helder te hebben, om verwachtingen te managen en om zichtbaar te maken dat je goed werk doet. In die begeleiding tref je elkaar anders. Vaak gaat het sneller. Geen reistijd en je neemt iets minder tijd om ‘even bij te praten’. Maar juist het inkijkje in huis geeft ook nieuw contact. Bloemen van iemand die net een bijzondere dag had gevierd, een uitzicht op een straat, op een plek waar ik ooit vlakbij heb gewoond. En natuurlijk kinderen: in een van de groepssessies was een lid van een projectteam op de trap aan het beeldbellen: “Eerst zat ik boven, maar daar heb ik slecht wifi en de kinderen zitten in de woonkamer”. Gaande het gesprek zien we haar steeds een treetje opschuiven omlaag. Totdat ze plotseling in een keer helemaal naar beneden verdwijnt: ‘Even een van de kinderen naar de WC helpen”.

Weerbeerheid en risicomanagement

Nieuwe opdrachten gaan over ons bekende thema’s: ondermijning, de nieuwe buurtaanpak, de nieuwe ZRM-jeugd en ZRM-huishoudens, certificering van FACT-teams en jaarplannen, op dit moment bij een paar grote onderwijsorganisaties. In het bijzonder zijn we gespitst op vragen die voortvloeien uit de actualiteit: vragen naar weerbaarheid en risico-management, waar we veel kennis over hebben, die nu vanuit een nieuw daglicht kan worden benut. We vragen ons nieuwsgierig af of uw werk blijvend zal veranderen? Wat dan? Hoe dan? We zijn benieuwd naar uw puzzels en uw nieuwe vragen, of vragen die opnieuw actueel zijn geworden. Daarom houden we graag contact en verheugen we ons erop u te spreken en te zien.

Een kadootje

Als groet zend ik u in deze coronatijd een ontroerend filmpje. Ik ontving het te midden van de vele grappen waarmee onze social media in deze dagen zijn gevuld. Neem even een paar minuten tijd voor de schoonheid van het leven!

 

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen