Seminar Casus- en Procesregie

23 september 2021

Op 23 september 2021 organiseren RONT Management Consultants en C3Group het seminar casus- en procesregie op leefbaarheid en veiligheid.


Het seminar is met een bijdrage van Andy Clijnk (programmamanager leefbaarheid en veiligheid, ministerie van BZK) en met de première van de film Samen Ondermijning Aanpakken!


Op deze dag hoort u verhalen en deelt u kennis en ervaringen bij de aanpak van urgente complexe meervoudige problematiek met vakgenoten, zodat u van elkaar kunt leren.


Er is volop ruimte om elkaar te ontmoeten. We starten met een lunch en we sluiten af met een borrel.

Wanneer

23 september 2021

Wat kost het

€ 85,00

Hoe laat

12:00 - 17:00 uur (incl. lunch)

Waar

Vanwege het goede aantal aanmeldingen en de nog steeds geldende Coronamaatregelen verplaatst naar

Hoornbeeck College, Utrechtseweg 230 Amersfoort

Programma

12.00 - 13.00 uur Inloop en Lunch

13.00 - 13.15 uur Welkom door Joost Vos en toelichting op het programma door dagvoorzitter Frank van Summeren

13.15 - 13.45 uur  Andy Clijnk (programmamanager leefbaarheid en veiligheid, ministerie van BZK): Integrale gebiedsgerichte aanpak van complexe problematiek in buurten en wijken 

13.45 - 14.10 uur Première van de film; 'Multidisciplinaire aanpak van een crimineel netwerk' met een inleiding door Robert van Brakel

14.10 - 14.30 uur pauze

14.30 - 16.30 uur interactieve sessies met ervaringen uit Oosterhout, Dordrecht, Breda en met kansen om te oefenen met de methodiek voor casus- en procesregie

16.30 uur: afsluiting en borrel

Seminar

Casus- en Procesregie

Donderdag

23-09-'21
12:00

Integrale gebiedsgerichte aanpak

Andy Clijnk, programmamanager leefbaarheid en veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, gaat in op de integrale gebiedsgerichte aanpak van complexe problematiek in buurten en wijken waar het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang kunnen komen.

De première van de film SAMEN ONDERMIJNING AANPAKKEN 

In deze film zijn de ‘best practices’ en alle  de kennis van 4 jaar ondermijning aanpakken binnen gemeenteland verwerkt. Samen met o.a. het zeer ervaren interventie team van Capelle is een filmscript ontwikkeld waarin de kijker in 20 minuten wordt meegenomen hoe een gemeentelijk interventieteam succesvol regie voert op de aanpak van een crimineel netwerk. Na de Film zullen de succesfactoren en mogelijke knelpunten waar ieder interventie team mee te maken krijgt plenair worden besproken. Robert van Brakel zal de film inleiden. 

Best practices & lessons learned

Na het plenaire programma volgen diverse interactieve sessies waar vakgenoten best practices en lessons learned rond casus- en procesregie delen. Die kunt u in uw eigen praktijk toepassen om tot een doeltreffende aanpak te komen.

  • Marielle Wouters en Farida el Abdellaoui (procesregisseurs bij de gemeente Oosterhout) delen hun opgedane kennis en ervaringen bij de aanpak van complexe problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid.
  • Nane Akpa (Sociaal Pontonnier) en Hafida Belhaddad (gemeentelijk Interventie Specialist) delen  met u de aanpak van aandachthuishoudens in de gemeente Dordrecht.
  • Jurgen Wouters (Teamleider Team Regisseurs Jeugd, Gemeente Breda) vertelt over de verandering waarbij meer wordt ingezet op procesregie en de opdracht om casusregie te voeren verschuift: hoe dat helpt om meer te betekenen voor gezinnen en jeugdigen.
  • Robert van Brakel (Directeur C3group) begeleidt een werksessie over de integrale aanpak van ondermijning en criminele netwerken.

Sprekers

Joost Vos
Partner bij RONT Management Consultants en ontwikkelaar van de opleiding Casus- en procesregie
Andy Clijnk

Programmamanager leefbaarheid en veiligheid, ministerie van BZK

Robert van Brakel

Directeur C3Group en initiatiefnemer van het platform www.samenondermijningaanpakken.nl

Frank van Summeren

Adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants

 Inschrijven

Training Casus- en Proces regie

13 oktober en 10 november 2021