Terugblik expertmeeting locatiegerichte aanpak overlast en veiligheid
10 september 2020 

Terugblik expertmeeting locatiegerichte aanpak overlast en veiligheid

Hoe pak je overlast en onveiligheid in een bepaald gebied aan? In Amsterdam Oost zijn ze gestart met een locatiegerichte aanpak van overlast en veiligheid waarbij met bewoners, ondernemers en betrokken organisaties integraal en gebiedsgericht wordt gewerkt aan de aanpak van problematiek.

Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en begeleider van de expertmeeting locatiegerichte aanpak overlast en veiligheid.

Hotspots

Het gebied Oud-Oost bestaat uit verschillende buurten waar er overlast is op bepaalde hotspots. Het gaat om jeugdoverlast en -criminaliteit, om aan horeca gerelateerde overlast, om drugscriminaliteit en alcoholoverlast en om overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag.

Werkwijze locatiegerichte aanpak

Om bij te dragen aan het verminderen van door bewoners en ondernemers ervaren overlast, onveiligheid en criminaliteit is stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam een nieuwe werkwijze gestart. De locaties met hardnekkige overlast zijn in beeld gebracht en er wordt per plek bekeken wat nodig is om die terug te dringen en proberen dit zo snel mogelijk te realiseren.

Expertmeeting

Op 9 september 2020 vond de virtuele expertmeeting locatiegerichte aanpak overlast en veiligheid plaats waar bijna 60 professionals werkzaam bij de gemeente Amsterdam, politie, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen samenkwamen om kennis en ervaringen te delen over de locatiegerichte aanpak. De expertmeeting had tot doel om de samenwerkingspartners van stadsdeel Oost uitgebreider te informeren over de locatiegerichte aanpak en de hotspots. Daarnaast werd tijdens de expertmeeting om de inbreng van de samenwerkingspartners gevraagd om de bestaande aanpak te versterken. De gemeente Amsterdam had RONT Management Consultants gevraagd om de expertmeeting te organiseren en begeleiden.

Over de schrijver
Reactie plaatsen