Terugblik Hackathon for Good 2020
04 december 2020 

Terugblik Hackathon for Good 2020

In het najaar van 2920 vond de derde editie van de Hackathon for Good 2020 plaats waar teams uit de hele wereld met behulp van data innovatieve oplossingen ontwikkelden voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. Den Haag is een stad die impact wil maken. De gemeente was gastheer van de Hackathon for Good omdat ze met haar maatschappelijke partners wil werken aan de meest urgente uitdagingen die de wereld kent. Den Haag gelooft dat technologie en innovatie kan bijdragen aan een positieve verandering in de wereld.

Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en mede organisator van de Hackathon for Good 2020 namens The Hague Tech.

De Hackathon for Good 2020 werd georganiseerd door The Hague Tech in samenwerking met het Haagse innovatie ecosysteem bestaande uit de hubs The Hague Security Delta, The Hague Humanity Hub en de programma’s Yes!Delft, World Startup en Digital Competence & Education Center. Door gezamenlijk met het ecosysteem de Hackathon for Good te organiseren ontstonden nieuwe kansrijke initiatieven en veelbelovende coalities die de wereld ten goede kunnen komen waardoor de impact van de Hackathon for Good werd vergroot en tegelijkertijd het ecosysteem zelf ook een impuls kreeg.

Kennisontwikkeling en educatie

Met het hosten van de Hackathon for Good wordt de aantrekkingskracht van Den Haag voor (nieuw) IT talent vergroot. Digitalisering brengt kansen maar ook uitdagingen met zich mee. Werkgevers in de regio Den Haag lukt het momenteel onvoldoende om gekwalificeerd personeel met de juiste competenties aan te trekken en  te behouden. Er is een prangende behoefte aan het opleiden van meer IT talent, omscholing van niet IT-‘ers, leven lang leren en behoud van schaars IT talent. De Hackathon for Good kan een aanjagende functie vervullen op het terrein van kennisontwikkeling en educatie op het gebied van IT & Security.

Vestigingsklimaat voor start en scale ups

De Hackathon for Good geneert innovatieve technologische oplossingen voor urgente uitdagingen in de wereld. Dit leidt tot kansrijke initiatieven die wanneer ze tot wasdom komen een aanzienlijke (maatschappelijke en economische) impact kunnen hebben. Den Haag is met haar innovatie hubs als Yes!Delft, World Startup en The Hague Tech de ideale locatie voor start en scale ups om technologische innovaties te ontwikkelen, (kleinschalig) toe te passen om deze vervolgens op te schalen. Tijdens de Hackathon for Good 2020 werden de teams van participanten ondersteund, begeleid, gedoceerd en gefaciliteerd bij hun challenges. Op deze manier konden ze op een laagdrempelige manier kennismaken met het uitgebreide aanbod van faciliteiten en trajecten (zoals accelerator programs) voor start en scale ups die in Den Haag aanwezig zijn. Als host van de Hackathon for Good is en blijft Den Haag aantrekkelijk voor start en scale ups om zich te vestigen.

Aanjagen van sleuteltechnologie

In Den Haag wordt volop gewerkt aan innovaties voor een veilige, betere en rechtvaardige wereld. Drie economische profielen vormen het internationale gezicht van Den Haag: Legal & Policy Capital (rechtvaardige wereld), Impact City (betere wereld) en Security Delta (veilige wereld). Een sterke ICT- en creatieve sector en de vele kennisinstellingen zijn de motoren achter innovatie en groei. De Hackathon for Good kan de ontwikkeling van artificial intelligence, die door de gemeente Den Haag in haar economische visie wordt bestempeld als sleuteltechnologie, (verder) aanjagen en daarmee de economie een boost geven.

The Hague Legal Tech Alliantie

The Hague Legal Tech Alliantie wil klassieke, juridische instituten verbinden met de start-up community binnen de gemeente Den Haag en een faciliterende rol spelen om recht en rechtspraak mee te laten gaan in de digitaliserende wereld. In deze Hackaton lag de focus op een goed functionerende rechtstaat waarin transparantie van groot belang is. Als uitspraken en beslissingen van richtinggevende, juridische instituten en overheidsinstanties niet openbaar zijn of voor de bevolking slecht vindbaar, kan dat het vertrouwen in het recht en de rechtstaat ondermijnen. Tezelfdertijd mag de gewenste transparantie niet ten koste gaan van de bescherming van persoonsgegevens en gegevens die op grond van wettelijke voorschriften niet openbaar mogen worden. Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Veiligheid en toegang tot het recht staan hier centraal en de vele in Den Haag gevestigde, juridische instituten dragen daaraan bij, onder andere door de rechtspraak en opsporing. Om die unieke positie ook in de toekomst te behouden, zet Den Haag in op het verbinden van deze belangrijke, maar vaak traditionele instituten met innovatieve sectoren en kennisinstellingen.

Challenge Raad van State

The Hague Legal Tech Alliantie is ervan overtuigd dat technologie kan bijdragen aan het transparant maken van recht en rechtspraak én tegelijkertijd bescherming van de privacy, bijvoorbeeld door de inzet van automatische schoningsprogramma’s. The Hague Legal Tech Alliantie onderzoekt momenteel de inzet van technologie ten behoeve van dit proces. Zo zette de Raad van State tijdens de challenge in op het openbaar maken van alle uitspraken, mits die voldoen aan de eisen van ondermeer de Algemene Verordening Gegevensbescherming. The Hague Legal Tech Alliantie daagde participanten van de hackathon dit jaar uit om mock-ups te maken van technologische toepassingen die bijdragen aan het genereren van documenten die direct voldoen aan de eisen van transparantie en privacy- óf schoningsapplicaties bevatten. Tevens hoopte The Hague Legal Tech Alliantie dat de participanten zo meer inzicht zouden krijgen in (toekomstige) mogelijkheden om de klassieke, juridische instituten in Den Haag ook op andere terreinen de stap naar de digitale samenleving te laten maken.

Over de schrijver
Reactie plaatsen