Terugblik op Risk & Resilience Festival
08 november 2019 

Terugblik op Risk & Resilience Festival

Op 7 november 2019 vond het Risk & Resilience Festival plaats op de Universiteit Twente met ruim 600 deelnemers waar RONT Management Consultants samen met de gemeente Den Haag een sessie verzorgde over Risk & Resilience en wat nu echt werkt. Olivier Hendrikx, strategisch adviseur resilience bij de gemeente Den Haag ging hierbij in op de Haagse Resilient strategie.

Frank van Summeren en Meta Peek, adviseurs bij RONT Management Consultants en sprekers op het Risk & Resilience Festival.

Op het Risk & Resilience Festival kwamen experts werkzaam bij de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap samen om opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen over resilience. Uit de veelheid aan invalshoeken, oplossingen en instrumenten die aandacht kregen tijdens dit Risk & Resilience Festival kwam één belangrijke vraag altijd naar boven: HOE DAN? Hoe krijgt een organisatie het voor elkaar een juiste afweging te maken in de aanpak ván risico’s en het weerbaar maken tégen risico’s.

Doen wat echt werkt

In onze sessie namen we de deelnemers mee in de succesfactoren in aanpak en uitvoering van hun Risk & Resilience strategie én een praktische manier hóe verantwoording af te leggen over de resultaten daarvan. Doen wat echt werkt vraagt onder andere om kennis van instrumenten en inzichten, om een helder beeld van de context waarin de organisatie zich begeeft, en bovenal het juist beleggen van de verantwoordelijkheid om resultaten te behalen op alle inspanningen die in het kader van Risk & Resilience zijn uitgevoerd.

Resilient The Hague

Op dit moment woont ongeveer 55% van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Dat percentage stijgt nog steeds. Steden groeien niet alleen, maar worden ook steeds afhankelijker van elkaar. De effecten van één gebeurtenis kunnen overal over de wereld gevoeld worden. De snelle verstedelijking biedt veel voordelen. Steden die goed functioneren bieden werkgelegenheid en andere kansen aan grote groepen mensen. Maar naarmate meer mensen en bedrijven zich in een stad vestigen, worden de mogelijke gevolgen van een (onverwachte) gebeurtenis ook groter. Als hier niet goed op ingespeeld wordt, heeft dat nadelige gevolgen voor de kwaliteit van leven in de stad. Den Haag vormt hierop geen uitzondering. Een wereld die steeds meer verweven is en steeds sneller verandert brengt nieuwe uitdagingen en grotere bedreigingen met zich mee. Om die het hoofd te kunnen bieden is Den Haag in 2016 lid geworden van het 100 Resilient Cities (100RC) netwerk, initiatief van de Rockefeller Foundation. Dit netwerk helpt steden over de hele wereld om zich voor te bereiden op de fysieke, sociale en economische uitdagingen van de 21ste eeuw.

Haagse Resilience Strategie

Haagse Resilience Strategie helpt de stad om de veerkracht van bewoners, gemeenschappen, instellingen en bedrijven en systemen te versterken zodat ze beter bestand zijn tegen toekomstige shocks en stresses. Een veerkrachtige stad is niet alleen voorbereid om shocks en stresses te overleven, maar is ook in staat om daarna te groeien en te floreren. Als we nu investeren in veerkracht en niet wachten tot het noodlot toeslaat, kunnen we zowel in goede als in slechte tijden voordeel halen uit de investeringen. Door bijvoorbeeld te investeren in groen in onze stad verminderen we onze kwetsbaarheid voor hittegolven en hevige regenval én wordt onze lucht gezuiverd en wordt de stad aantrekkelijker, waardoor onze levenskwaliteit er op vooruit gaat.

Van theorie naar de praktijk

Tot zover de theorie. Maar hoe geef je daaraan handen en voeten? Hoe kan je resilience op de agenda krijgen? Wat blijkt te hebben gewerkt om bewustwording te creëren en de stad weerbaarder te maken? Hoe kwam het dat het werkte? Wat deed jij? Wat zijn de risico’s waar veel meer zou moeten gebeuren? Welke ontwikkelingen wil je niet op zijn beloop laten? Waarom niet? Wat in de context is bepalend voor die situatie? Wie zou je moeten beïnvloeden om te voorkomen dat niet dweilt met de kraan open? Hoe werk je hieraan en wat wil je daarover leren?

Resilience bevorderen en risico’s managen

Het gesprek over resilience moet breed gevoerd worden. Vanuit rijker verantwoorden hebben we daartoe een aanpak ontwikkeld. De kernvraag van rijker verantwoorden is hoe je op een betekenisvolle manier zichtbaar kunt maken wat van belang is in het werk en hoe je richting geeft aan de juiste ontwikkelingen, zelf en samen met anderen. Rijker verantwoorden bij resilience betekent op een communicatieve manier inzichtelijk maken dat weerbaarheid groeit en concrete risico’s worden gemanaged.

Rijker Verantwoorden

Resilience vraagt om een alternatieve bredere manier van verantwoording. Rijker Verantwoorden illustreert niet alleen de cijfers, maar zet stakeholders aan om met elkaar in gesprek te gaan over veerkrachtig organiseren. Rijker Verantwoorden mobiliseert stakeholders, zet een organisatie in beweging en stimuleert tot anders kijken naar en denken over risico’s. Verantwoording dient op deze manier als middel (ipv als doel op zich) om te laten zien waaraan wordt gewerkt, hoe dit wordt aangepakt, welk breder doel dit dient en welke effecten en (neven)resultaten hieruit voortkomen. Het gevolg is een lerende organisatie die continue reflecteert en adequaat anticipeert op haar (veranderende) omgeving.

Over de schrijver
Reactie plaatsen