Terugblik PGM netwerkbijeenkomst Rijker Verantwoorden in programma's
18 november 2020 

Terugblik PGM netwerkbijeenkomst Rijker Verantwoorden in programma's

Met een programma ga je met allerlei betrokkenen een verantwoordelijkheid aan voor een complexe opgave. Over die verantwoordelijkheid zul je ook regelmatig verantwoording moeten afleggen aan stakeholders (publiek, collega’s, partners, bestuur en/of financiers). Maar hoe leg je verantwoording af? Doe je dat vooral met cijfers? Of weet je een rijker beeld neer te zetten? Hoe kun je met verantwoorden echt laten zien waar je mee bezig bent in een programma? Hoe je uitdagingen aanpakt en welke resultaten en effecten daaruit voortkomen?

Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants spreker op de PGM netwerkbijeenkomst Rijker Verantwoorden in programma’s.

Rijker Verantwoorden is een praktische aanpak die programmamanagers helpt om de gewenste ontwikkeling van het programma inzichtelijk te maken en andere vormen van verantwoording te kiezen. Vormen die passen bij zowel de lange termijn focus van het programma als de korte termijn focus van veelal de opdrachtgever en de omgeving. Verantwoording dient op deze manier als middel om te laten zien waaraan wordt gewerkt, hoe dit wordt aangepakt, welk breder doel dit dient en welke effecten en (neven)resultaten hieruit voortkomen. Het gevolg is een lerende organisatie die bij de uitvoering van het programma continue reflecteert en adequaat anticipeert op haar (veranderende) omgeving.

Op woensdagavond 29 oktober 2020 vond de PGM netwerkbijeenkomst plaats over Rijker Verantwoorden in programma’s. Tijdens deze netwerkbijeenkomst gingen 40 deelnemers praktisch aan de slag met de toepassing van het instrumentarium van Rijker Verantwoorden. Na een korte toelichting van de basisprincipes van Rijker Verantwoorden werd gestart met het maken van een Verantwoordingsbeeld waarin inzichtelijk werd gemaakt welke opgave we met ons programma willen realiseren, welke stakeholders we hiervoor willen mobiliseren en wat we gedurende het programma gezamenlijk willen leren. Tot slot werd een Verantwoordingsmix gemaakt waarmee we inzichtelijk maakten naar wie we verantwoording willen afleggen over het programma, op welke momenten en op welke manier we de boodschap willen overbrengen aan onze stakeholders. Het resultaat was een praktische aanpak die ons helpt om ons programma te legitimeren richting onze stakeholders.

 

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen