Vooruitblik seminar De Veilige Gemeente
29 april 2021 

Vooruitblik seminar De Veilige Gemeente

Op 9 juni 2021 vindt het seminar De Veilige Gemeente plaats dat wordt georganiseerd door het Haags Congres Bureau en waar RONT Management Consultants een bijdrage aan mag leveren. Het seminar staat in het teken van de preventieve aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit.

Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en spreker op het seminar De Veilige Gemeenten.

De aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit staat in het integraal veiligheidsbeleid van iedere gemeente met stip op een. Naast een criminaliteitsprobleem is ondermijning namelijk ook een (sociaal) maatschappelijk probleem. De gevolgen van ondermijning zijn groot voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Ondermijning is onzichtbaar en veelzijdig van aard en dit maakt het zo complex.

Leefbaarheid en veiligheid onder druk

Verschillende buurten in Nederland staan op het kantelpunt om af te glijden waarbij het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang kunnen komen. Door een opeenstapeling van sociale en economische problematiek in kwetsbare buurten, kan een voedingsbodem voor ondermijning ontstaan. In deze kwetsbare buurten misbruiken enkele bewoners hun woonomgeving voor hun eigen gewin door kwetsbare buurtbewoners hand- en spandiensten te laten verlenen voor criminele activiteiten. Dit is met name verleidelijk voor kwetsbare bewoners wanneer deelname aan criminele activiteiten meer kansen biedt op economische en sociale stijging dan hun reguliere werkzaamheden. Het keren van deze ontwikkeling vraagt om een integrale aanpak met de nadruk op preventie om de weerbaarheid van de buurt en haar bewoners te bevorderen en tegelijkertijd de voedingsbodem voor ondermijning te reduceren.

Aanpak van criminele families

Op het seminar De Veilige Gemeente komen verschillende praktijkvoorbeelden aan bod hoe concreet invulling kan worden gegeven aan een preventieve aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit. In Maastricht is er gekozen voor de aanpak van criminele families. Deze Maastrichtse aanpak heeft de voorbije jaren zijn vruchten afgeworpen. De personen die verantwoordelijk waren voor een groot deel van de criminaliteit zijn aangepakt en de veiligheid in de wijken is teruggekeerd. De focus van de aanpak is nu verlegd naar de kinderen om te voorkomen dat er straks een nieuwe generatie criminelen ontstaat. Op deze manier probeert de gemeente Maastricht te voorkomen dat criminaliteit generatie op generatie wordt doorgeven en dat kinderen op jonge leeftijd in de criminaliteit verstrikt raken.

Locatiegerichte aanpak

In de gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost is er gekozen voor een locatiegerichte aanpak van overlast en onveiligheid. Het gebied Oud-Oost bestaat uit verschillende buurten waar er overlast is op bepaalde hotspots. Het gaat ondermeer om jeugdoverlast en drugscriminaliteit. Om bij te dragen aan het verminderen van door bewoners en ondernemers ervaren overlast, onveiligheid en criminaliteit is stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam een nieuwe werkwijze gestart. De locaties met hardnekkige overlast zijn in beeld gebracht en er wordt per plek bekeken wat nodig is om die terug te dringen en proberen dit zo snel mogelijk te realiseren.

Kennis en ervaringen delen

Op het seminar De Veilige Gemeente worden de opgedane kennis en ervaringen van ondermeer de gemeente Maastricht en de gemeente Amsterdam met de preventieve aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit gedeeld zodat veiligheidsprofessionals in andere gemeenten hier hun voordeel mee kunnen doen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen