Terugblik vijfde bijeenkomst leerkring leefbaarheid en veiligheid
29 april 2021 

Terugblik vijfde bijeenkomst leerkring leefbaarheid en veiligheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties werkt in het kader van het programma leefbaarheid en veiligheid onder meer samen met de betrokken gemeenten Amsterdam, Arnhem, Zaanstad, Lelystad, Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Nieuwegein, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Breda, Heerlen en Leeuwarden aan een integrale (maatwerk)aanpak van een aantal kwetsbare gebieden. Hierbij dient de integrale (op onderwijs, werken, participatie, wonen en veiligheid gerichte) aanpak van Rotterdam-Zuid als inspiratie. Ook de gebiedsgerichte aanpak in andere gemeenten is relevant. Gemeenten kunnen onderling van elkaar leren.

Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en begeleider van de leerkring leefbaarheid en veiligheid.

RONT Management Consultants is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gevraagd om een interactieve leerkring te verzorgen voor de betrokken gemeenten waar kennis en opgedane ervaringen bij de bevordering van leefbaarheid en veiligheid in gebieden wordt gedeeld.

Op woensdagochtend 24 maart 2021 vond de vijfde virtuele bijeenkomst van de leerkring leefbaarheid en veiligheid plaats. De bijeenkomst startte met een plenair programma waarin door Andy Clijnk (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) werd ingegaan op het vervolg van het programma leefbaarheid en veiligheid. Vervolgens ging Jornt van Zuijlen namens het programma in op de bouwstenen voor een Leeragenda leefbaarheid en veiligheid en voor een Innovatieprogramma. Na een korte pauze gingen we hierna uiteen in verschillende interactieve subgroepen. Er was een subsessie primair voor de projectleiders van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden over de (experimentele) ruimte in wet- en regelgeving met betrekking tot het programma leefbaarheid en veiligheid die werd begeleid door Henk-Jan Bierling en Simon Bakker (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties),

Aanpak Utrecht Zuid

Daarnaast vond er een subsessie plaats over het programma Aanpak Utrecht Zuid die werd verzorgd door Maryam el Rahmouni (gemeente Utrecht). Hoe houden wij onze jongeren weg van de verleidingen van een criminele carrière? Hoe wordt Utrecht een stad waar we jongens die de bocht uitvliegen niet alleen straffen maar ook een uitweg bieden naar een betere toekomst? In de kern zijn dit de vragen waarop we met elkaar een antwoord geven. Met politie, Openbaar Ministerie, jongerenwerk, woningcorporaties, onderwijs, bedrijfsleven, vaders en moeders, buurtteams, sociaal makelaars, sportcoaches en heel veel anderen uit verschillende organisaties.

Het programma Aanpak Utrecht Zuid is gericht op het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit in de wijken Zuid en Zuidwest in Utrecht. Een aanpak die gaat over weerbaarheid, zorg en veiligheid. Waarin we grenzen stellen, maar ook vooral perspectief bieden. Zo willen we samen met professionals en de positieve krachten van bewoners en ondernemers voorkomen dat kwetsbare jongeren in de drugscriminaliteit verstrikt raken. Om dit te bereiken is het van belang dat we mensen in de wijk beter bewust maken van de lasten van ondermijnende criminaliteit voor de buurt en de aantrekkingskracht ervan op (kwetsbare) jongeren, de buurt (bewoners, ondernemers, professionals) sterker maken en meer met elkaar in verbinding brengen, zodat zij een maatschappelijke tegenbeweging op gang kunnen brengen, de voedingsbodem voor kwetsbare jonge aanwas in de ondermijnende criminaliteit, gerelateerd aan de drugseconomie, kleiner maken en de criminele activiteiten en netwerken terugdringen en duurzaam verstoren.

Over de schrijver
Reactie plaatsen